null Försök med trafikinformation börjar på digitalkanalen Liikenne 25

Försök med trafikinformation börjar på digitalkanalen Liikenne 25

Tiedote 28.09.2004 00.00 sv

Ett försök med förmedling av information om trafiken och kollektivtrafiken över digital-TV inleds i början av oktober och pågår till årets slut. Trafikinformationen hittas på digitalkanal 25.

Under försöksskedet som börjar den 1 oktober erbjuder Liikenne 25 -kanalen SAD-områdets busstidtabeller, riksomfattande information om vägföret, nära nog realtidsbilder från huvudstadsregionens väglagskameror samt Katukanava-kanalen, där man kan lämna kommentarer om gatornas och vägarnas skick.

Liikenne 25 -kanalen fungerar i det markbundna digital-TV-nätet - man kan alltså ta emot den via antennen. För att använda tjänsterna behöver konsumenten en MHP-mottagare. Returkanal behövs inte.

Från kanalens inledningssida kan man bläddra vidare till regiontrafikens samt Helsingfors-, Esbo- och Vandatrafikens interna busstidtabeller. Tidtabellerna visar bussturerna under de närmaste fyra timmarna.

Informationen om vägföret på Liikenne 25-kanalen kommer från Vägförvaltningen. Informationen om temperaturer och nederbörd täcker hela landet. Av väglagskamerorna har däremot under tjänstens försöksskede tagits med åtta kameror i huvudstadsregionen, för vilka informationen uppdateras med en minuts mellanrum.

Till Vägaffärsverkets Katukanava-kanal kan man lämna information, frågor och kommentarer om större och mindre ärenden angående vägar eller gator. Kommentarerna ges med textmeddelande på mobiltelefon. Vägaffärsverket svarar efter behov på meddelandena på Katukanava och vidarebefordrar informationen till olika myndigheter. Tittaren kan bläddra i meddelandena endera på digital-TV eller på Internet.

Liikenne 25 -försöket är ett samarbetsprojekt mellan kommunikationsministeriet, Digita Ab och VTT. Beslut om att utvidga tjänsten och göra den mångsidigare fattas i början av nästa år, när man samlat in erfarenheter både från användarna och från de parter som ansvarar för kanalens verksamhet. Kommentarer om Liikenne 25 -kanalen kan man ge per e-post på adressen info@digitv.fi.

Multimedia Home Platform MHP, som man behöver för att bläddra i tjänsterna på Liikenne 25 -kanalen, är den standard för internationella interaktiva tjänster som de finska televisionsbolagen har förbundit sig att använda. För närvarande finns omkring 20 000 MHP-mottagare i användning i Finland.

Mera information om digital-TV finns på Internet på adressen www.digitv.fi.


Ytterligare information

Kommunikationsministeriet:
kommunikationsråd Anu Lamberg, tfn (09) 160 28508 eller 050 556 7021

Digita AB: kommunikationschef Riitta Kontula, tfn 040 743 7112

Vägförvaltningen: trafikingenjör Martin Johansson, tfn 020 422 2469

Vägaffärsverket: projektchef Sampo Hietanen, tfn 020 444 2578 eller 040 565 7688

SAD: kollektivtrafikplanerare Kimmo Sinisalo, tfn (09) 1561 496

VTT: forskningsprofessor Risto Kulmala, tfn (09) 456 4990 eller 040 502 6254