Fredagen den 13 augusti är Olycksfallsdagen

Uutinen 06.08.2010 14.00 fi sv

Det sker omkring en miljon olyckor i Finland varje år. Största delen av dem hade kunnat hindras på förhand. Olycksfallsdagen fäster årligen alla finländares uppmärksamhet vid någon vanlig olycksfallsrisk och vid att förebygga olyckor i anknytning till den.

Olycksfallsdagen 2010 har temat "Sunt förnuft är tillåtet". Den riksomfattande olycksfallsdagens seminarium arrangeras i år i Vasa.

Olycksfallsdagen har arrangerats sedan år 1995, alltid på en fredag den 13.

Olycksfallsdagen arrangeras av social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet, kommunikationsministeriet, Polisstyrelsen, Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet, Arbetarskyddscentralen, Säkerhetsteknikcentralen, Centret för hälsofrämjande, Trafikskyddet, Försvarsmakten, Räddningsbranschens centralorganisation i Finland, Finansbranschens centralförbund, Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund och Finlands Kommunförbund.