Takaisin

Galileon kehittäminen jatkuu uudella mallilla

Galileon kehittäminen jatkuu uudella mallilla

Tiedote 08.06.2007 15.51 fi

Satelliittinavigointijärjestelmä Galileon valmistelua jatketaan uudella toimintamallilla. Julkisen sektorin vastuu hankkeesta tulee lisääntymään.

Euroopan unionin liikenneministerit hyväksyivät Galileo-hankkeen tulevaisuuden toimintaperiaatteet ja rahoituslinjaukset kokouksessaan 7.-8. kesäkuuta Luxemburgissa.

Komissio ehdottaa, että julkisen sektorin vastuuta laajennetaan kattamaan kehittämisvaihe ja rakentaminen kokonaan käyttöönottoon asti. Päätös uudesta toimintamallista sekä rahoituspäätös pyritään tekemään liikenneministerien kokouksessa lokakuussa.

Galileo-järjestelmään on jo varattu 1 miljardi euroa. Alustavien arvioiden mukaan lisärahaa tarvittaisiin 2,4 miljardia euroa vuosille 2007-2013.

Ministerit olivat yhtä mieltä siitä, että Galileo on edelleen erittäin merkittävä hanke ja että sen kehittämistä pitää jatkaa. Myös Suomi pitää Galileota tärkeänä hankkeena, jolla on olennainen merkitys Euroopan korkean teknologian teollisuuden kehittämiselle.

Galileo-järjestelmän on tarkoitus olla käytössä vuonna 2012.

Ministerit hyväksyivät päätelmät liikennealan energiastrategiasta, jossa esitetään liikennemuodoittain toimenpiteitä kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Suomi pitää tärkeänä, että päästöjen vähentämiseksi haetaan aktiivisesti kestäviä ratkaisuja. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi ministerit hyväksyivät päätelmät, joissa korostetaan että myös lentoliikenteen päästökauppamallin pitäisi olla globaali.

Ministerit päättivät perustaa lentoliikenteen turvallisuuden parantamiseksi Euroopan laajuisen lennonvarmistusjärjestelmän. Järjestelmää kehitystyöstä vastaa helmikuussa perustettu SESAR-yhteisyritys.

Liikenneministerit pääsivät yhteisymmärrykseen kolmesta merenkulun turvallisuutta parantavasta direktiiviehdotuksesta. Ne ovat osa kolmatta merenkulun turvallisuuspakettia. Esimerkiksi merionnettomuuksien teknistä tutkintaa halutaan parantaa ja yhtenäistää.

Ministerit kävivät periaatekeskustelun EU:n yhteisen LRIT-tietokeskuksen perustamisesta. Tietokeskus mahdollistaisi alusten tunnistamisen ja seurannan aavalla merellä. Kaikilla EU-mailla pitää olla tällainen tietokeskus vuoteen 2009 mennessä. Suomi ja monet muut maat kannattivat periaatteessa EU:n yhteisen tietokeskuksen perustamista. Lisätietoja tarvitaan kuitenkin vielä tarvittavista teknisistä ratkaisuista sekä kustannuksista ja niiden jaosta.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Mikael Nyberg, puh. (09) 160 28474, 040 837 8794
liikenneneuvos Matti Roine (Galileo), puh. (09) 160 28568, 040 823 2109