null Haja-asutusalueiden kirje- ja lehtijakelun ajankohtia ryhdytään selvittämään

Haja-asutusalueiden kirje- ja lehtijakelun ajankohtia ryhdytään selvittämään

Tiedote 10.03.2004 00.00 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö selvittää, voisiko ensimmäisen luokan kirjeiden kulkunopeusvaatimuksia väljentää, jotta haja-asustusalueiden lehtijakelua saataisiin aikaistettua.

Liikenne- ja viestintäministeri Leena L u h t a s e n mukaan on tarpeen selvittää, onko mahdollista tarjota kansalaisille heidän tarpeitaan paremmin vastaavia palveluja tinkimällä kirjelähetysten laatuvaatimuksista. Laissa on nyt vaatimus, että vähintään 95 prosenttia kirjelähetyksistä pitää toimittaa vastaanottajalle seuraavana työpäivänä. Jos ehtoa väljennettäisiin, voisi Suomen Posti Oyj aikaistaa yhdistettyjä kirje- ja lehtijakeluitaan. Näin haja-asutusalueilla asuvat saisivat sanomalehden jo aamulla.

Muutoksen tarpeellisuutta pohdittiin eduskunnassa postiselonteon käsittelyn yhteydessä. Eduskunnassa nousi esiin vaihtoehto, että kirjeiden kulkunopeutta väljennettäisiin vain tietyillä alueilla. Ministeri Luhtasen mukaan ministeriön selvitys kattaa myös sen, onko mahdollista tinkiä yhtenäisistä valtakunnallisista laatuvaatimuksista.

- Kuten valiokuntakin totesi, sanomalehtien varhaisjakelun ulottaminen haja-asutusalueille edellyttää uudenlaista joustavuutta sekä lainsäädännössä että työmarkkinoilla, Luhtanen sanoo.

Ministeriön selvityksessä kartoitetaan postipalvelujen käyttäjien mielipiteitä ehdotetun muutoksen hyödyistä ja haitoista. Myös Suomen Posti Oyj:n käynnissä olevien jakelukokeilujen tuloksia hyödynnetään selvitystyössä. Selvitykset valmistuvat syksyllä. Mahdollisista lainmuutoksista päätetään sen jälkeen.


Lisätietoja:
apulaisosastopäällikkö Liisa Ero, puh. (09) 160 28461, 050 555 0072
neuvotteleva virkamies Elina Normo, puh. (09) 160 28463, 040 765 7887