Haja-asutusalueiden lehtijakeluun ehdotetaan valtion tukea

Uutinen 28.04.2010 12.16 fi sv

Lehtijakelun tulevaisuutta selvittänyt liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen pitää välttämättömänä, että sanoma- ja aikakauslehtien jakelua haja-asutusalueilla varaudutaan tukemaan valtion varoista.

Valtion tuki sanoma- ja aikakauslehtien jakeluun haja-asutusalueilla olisi 26 miljoonaa euroa vuodessa. Tuen ehtona olisi, että sen saaja eli kustantaja sitoutuu toimittamaan tuetun lehden kaikkialle Suomeen samalla tilaushinnalla sekä osallistuu aktiivisesti lehtien sähköisen jakelun kehittämiseen.

Pursiainen luovutti raporttinsa viestintäministeri Suvi Lindénille 28. huhtikuuta.

Lindén haluaa postilain uudistamisen ja lehtijakelun turvaamiseksi ehdotettujen toimenpiteiden etenevän käsi kädessä. Postilakiehdotus edistää toteutuessaan myös lehtijakelun kustannustehokkuutta, Lindén totesi.