null Haja-asutusalueitten julkisen liikenteen turvaaminen selvitetään

Haja-asutusalueitten julkisen liikenteen turvaaminen selvitetään

Tiedote 04.02.2008 09.49 fi

Liikenneministeri Anu Vehviläinen on asettanut selvityshenkilön arvioimaan, miten haja-asutusalueella turvataan parhaiten julkisen liikenteen palvelut.

Selvityksen tekee Tohmajärven kunnanjohtaja Olli Riikonen.

Kohtuullisen palvelutason säilyttäminen haja-asutusalueiden julkisessa liikenteessä on osoittautunut vaikeaksi nykyisellä toimintamallilla. Tilanne on hankala etenkin autottomien asukkaiden kannalta, mutta heillekin on taattava liikkumismahdollisuudet ja peruspalvelujen saaminen.

Selvityshenkilön tulee kartoittaa uusia, joustavampia ja tehokkaampia malleja. Tarkoituksena on muun muassa selvittää liikennemuotojen työnjaon muuttamista. Haja-asutusalueiden julkisen liikenteen rahoitusjärjestelmäksi tavoitellaan mallia, jossa valtion ja kuntien rahoitusta voitaisiin tarkastella kuntaa suurempana, selkeänä kokonaisuutena. Selvitystyössä haetaan keinoja myös julkisten ja kaupallisten palvelujen toimintamallien yhteiseen kehittämiseen.

Naapuriavun ja kimppakyydin merkitys haja-asutusalueilla on eräs selvitettävä asia. Selvityksessä otetaan kantaa siihen, olisiko valtion ja kuntien tulevaisuudessa tuettava näiden liikennemuotojen yleistymistä.

Riikosen selvitystyön määräaika on 15. syyskuuta. Työstä annetaan väliraportti huhtikuun loppuun mennessä. Selvitystyön tueksi perustetaan liikenne- ja viestintäministeriön vetämä taustaryhmä, jossa ovat edustettuina mm. lääninhallitusten liikenneosastot ja Kuntaliitto.Lisätietoja:

selvitysmies Olli Riikonen, puh. (013) 684 3010 tai 040 514 0799
ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260