null Hallitukselta periaatepäätös älyliikenteestä

Hallitukselta periaatepäätös älyliikenteestä

Tiedote 15.04.2010 13.29 fi sv

Hallitus on tehnyt periaatepäätöksen, jolla vahvistetaan kansallisen älyliikenteen strategian mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet. Tarkoituksena on kytkeä älyliikenteen tarjoamat mahdollisuudet tiiviisti liikennepoliittisiin tavoitteisiin.

Älyliikenteen laajamittaisella käytöllä valtio ja kunnat saavuttavat huomattavia tuottavuus- ja muita hyötyjä. Pelkästään liikenneturvallisuuden parantumisen tuoma hyöty on noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Väylänpidon tuottavuuden on arvioitu strategian toimenpiteiden ansioista kasvavan 10 prosenttia yleistä talouskehitystä enemmän.

Kansallisen älyliikenteen strategian tavoitteena on nostaa Suomi merkittäväksi älyliikenteen palveluiden ja tuotteiden tuottajaksi ja viejäksi. Lisäksi innovaatioiden laajamittaista käyttöä edistetään sekä turvataan älyliikenteelle kattava ja korkealaatuinen infrastruktuuri.

Liikennepolitiikan uudistamisessa käytetään keskeisenä keinona tieto- ja viestintätekniikkaa. Tavoitteena on kasvattaa liikennejärjestelmän palvelukykyä ja väylänpidon tuottavuutta, parantaa liikenneturvallisuutta, lisätä joukkoliikenteen käyttöä, pyöräilyä ja jalankulkua sekä edistää ilmasto- ja ympäristöpolitiikan tavoitteita.

Toimialan aktiivista kansainvälistämistä ja osallistumista kansainväliseen toimintaan edistetään. Lisäksi turvataan julkisen tiedon helppo ja edullinen saatavuus älyliikenteen palveluille.

Periaatepäätöksen mukaisesti toteutetaan kärkihankkeita, joiden kustannuksiksi arvioidaan yhteensä noin 400 miljoonaa euroa vuosina 2010-2015.

Valtiolle aiheutuvat menot ovat noin 325 miljoonaa euroa. Tästä yli 200 miljoonaa euroa käytetään myöhemmin täsmentyviin hankkeisiin, joiden tarvitsema rahoitus sisältyy liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan talousarvioon vuodelle 2010 ja valtiontalouden vahvistettuihin kehyksiin vuosille 2011-2014.

Loppuosan eli noin 100 miljoonan euron rahoituksesta päätetään seuraavalla hallituskaudella.

Kärkihankkeiden toteutuksesta arvioidaan aiheutuvan kustannuksia kunnille 20 miljoonaa euroa, yrityksille 20 miljoonaa euroa sekä käyttäjille 35 miljoonaa euroa.

Lisätietoja

liikennepalveluyksikön päällikkö Silja Ruokola, puh. (09) 160 28367 tai 040 580 0894
liikenneneuvos Seppo Öörni, puh. (09) 160 28545 tai 040 577 1179