Takaisin

Hallitukselta periaatepäätös: Suomi siirtyy digitaaliseen televisioon vuonna 2007

Hallitukselta periaatepäätös: Suomi siirtyy digitaaliseen televisioon vuonna 2007

Tiedote 04.03.2004 00.00 fi

Kaikki televisiolähetykset on tarkoitus muuttaa Suomessa digitaalisiksi 31.8.2007 alkaen. Hallitus teki 4. maaliskuuta periaatepäätöksen omista toimistaan siirtymisessä digitaaliseen televisiotoimintaan.

Hallitus teki päätöksen lähtökohtanaan se, että kaikilla suomalaisilla täytyy olla hyvissä ajoin ennen siirtymistä mahdollisuus saada digitaalisen television palvelut kohtuullisin kustannuksin ja vaivatta.

Hallituksen periaatepäätöksen toteutuminen edellyttää, että Yleisradio ja kaupalliset toimijat toteuttavat oman osuutensa siirtymiseen tarvittavista toimista.

Alan toimijoiden tulee huolehtia siitä, että digitaalinen jakeluverkko on rakennettu koko maan kattavaksi vuoden 2005 syksyyn mennessä. Hallitus lähtee siitä, että elokuuhun 2007 mennessä myös laitteiden hinnat halpenevat ja katsojille tarjolla olevat palvelut lisääntyvät.

Päällekkäisten lähetystekniikoiden käyttö on kallista eikä siirtymäkautta niin ollen kannata tehdä pidemmäksi. Jos siirtymävaihe kestää kauan, olisi edessä myös tarve uudistaa nykyisen analogisen tekniikan mukaisia laitteita, jotka kuitenkin ennen pitkää poistuvat käytöstä. Näin rahaa menisi tavallaan hukkaan. On parempi, että rahat käytetään ohjelmatarjonnan lisäämiseen ja monipuolistamiseen. Samalla poistetaan painetta nostaa televisiomaksua.

Periaatepäätökseen sisältyy luettelo niistä hallinnollisista toimista ja päätöksistä, joita digitaaliseen televisioon siirtymiseen liittyy. Eräiden televisiotoimilupien voimassaoloaikaa jatketaan siirtymäajankohtaan saakka ja taajuusalueiden käyttösuunnitelmaa muutetaan. Yleisradio Oy:ssä siirtymisestä päättää yhtiön hallintoneuvosto. Se tehnee päätöksen asiasta maaliskuussa.

Yleisradio Oy:n rahoituksen järjestämistä ja toiminnan turvaamista digitaaliseen televisioon siirryttäessä pohtii parlamentaarinen televisiotyöryhmä. Se tarkastelee myös kaupallisten televisioiden maksamaa toimilupamaksua. Työryhmän määräaika jatkuu syyskuun loppuun.

Aiemmin digitaaliseen televisioon siirtymisen ajankohdaksi oli ajateltu vuotta 2006. Siitä on hallituksen lausuma vuodelta 1999. Parlamentaarinen televisiotyöryhmä esitti joulukuussa lykkäystä elokuuhun 2007. Hallitus yhtyy periaatepäätöksessään työryhmän kantaan.

Liikenne- ja viestintäministeri Leena L u h t a n e n pitää tärkeänä, että siirtymävaiheessa kiinnitetään huomiota erityisesti palvelujen helppokäyttöisyyden lisäämiseen sekä riittävään tiedottamiseen. Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut alan toimijoiden yhteistyöohjelman suunnittelemaan palveluista helpompia käyttää sekä tiedotusryhmän välittämään kansalaisille tietoa uuteen televisiojärjestelmään siirtymisestä.

Ministeriö muistuttaa, että monien taloyhtiöiden antennijärjestelmät kaipaavat uusimista ennen kuin digikatselu onnistuu. Taloyhtiöiden kevään kokouksissa asia olisi tarpeen ottaa esiin.


Lisätietoja:
apulaisosastopäällikkö Liisa Ero, puh. (09) 160 28461, 050 5550072
viestintäneuvos Ismo Kosonen, puh. (09) 160 28462, 050 5116601
ArviD-digi-tv-klusteriohjelma; ohjelmavastaava Marjukka Saarijärvi, puh. (09) 160 28570
Digi-tv-tiedotusryhmä; tiedotusjohtaja Katariina Kivistö, puh. (09) 160 28330,
0400 502 128