null Hallituksen lisätalousarvioesityksessä panostus kasvuun

Hallituksen lisätalousarvioesityksessä panostus kasvuun

Uutinen 20.05.2014 13.11 fi

Ruuhkaa liikenneväylällä (Kuva: Rodeo)

Hallitus päätti osana vuosien 2015-2018 julkisen talouden suunnitelmaa 600 miljoonan euron kasvuohjelmasta, jonka vipuvaikutukset nousevat miljardiluokkaan. Hallitus on 20. toukokuuta käsittelemässään lisätalousarvioesityksessä tehnyt sen myötä noin 200 miljoonan euron määrärahalisäykset alkuperäiseen talousarvioon nähden.

Hallitus ehdottaa 5 miljoonaa euroa perusväylänpidon kriittisimmän liikenneinfrastruktuurin vahvistamiseen. Rahat kohdistettaisiin muun muassa päällysteiden ja huonokuntoisten siltojen kunnostamiseen.

Maantie 100 Hakamäentiellä olevan Metsämäentien sillan uusimiseen ehdotetaan 8,5 miljoonan euron määrärahaa. EU:n TEN-tuen osuus siitä olisi 2,5 miljoonaa euroa.

Kantatie 52:n parantamiseen Salon kohdalla ehdotetaan 6 miljoonaa euroa. Lisäksi hanketta on tarkoitus rahoittaa työllisyysperusteisella investointituella noin 1,8 miljoonalla eurolla.

Valtatie 8 Luostarinkylän eritasoliittymän rakentamiseen Rauman kohdalle ehdotetaan 3 miljoonaa euroa ja lisäksi siihen on tarkoitus myöntää työllisyysperusteista investointitukea noin 3 miljoonaa euroa.

Valtatie 6 Taavetti-Lappeenranta aloitusta aikaistetaan. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 76 miljoonaa euroa ja vuoden 2014 määrärahaksi ehdotetaan 1,5 miljoonaa euroa.