Takaisin

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli Talgon tilannetta

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli Talgon tilannetta

Tiedote 18.05.2005 16.16 fi

VR Osakeyhtiö on päättänyt olla tilaamatta uusia makuuvaunuja, koska lisähankinnalle ei sen mukaan ole tarvetta. VR:n aiempaan makuuvaunutilaukseen sisältyi optio 20 makuuvaunun tilaamisesta Talgo Oy:ltä. VR on päättänyt jättää option käyttämättä.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli syntynyttä tilannetta 17. toukokuuta. Hallitus edellytti liikenne- ja viestintäministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön sekä valtiovarainministeriön selvittävän pikaisesti valtiovallan mahdollisuudet vaikuttaa Talgo Oy:n tilanteeseen. Huomioon otetaan mm. hankinta- ja valtiontukilainsäädännön määräykset. Ministeriöiden tulee tarkastella valtiovallan mahdollisuuksia vaikuttaa VR:n liiketaloudellisiin toimintaedellytyksiin muun kaluston, mm. IC-20 päivävaunukaluston, osalta.

- Hallituksen tavoitteena on edesauttaa akuutin tilanteen ratkeamista. Selvityksellä haetaan pitkäjänteistä ratkaisua suomalaisen rautatieliikenteen toimintaedellytysten ja kiskokalustoteollisuuden jatkumisen turvaamiseksi, liikenne- ja viestintäministeri Leena L u h t a n e n sanoo.

Lisätietoja:
valtiosihteeri Perttu Puro, puh. 040 779 3436