Takaisin

Hallitus esittää alusliikenteen seurantaan tarkennuksia

Hallitus esittää alusliikenteen seurantaan tarkennuksia

Tiedote 14.04.2005 13.39 fi

Alusliikenteen valvonnan ja ohjauksen sääntelyä halutaan selkeyttää uudella lailla. Lailla säädettäisiin siitä, mitä alusliikenteen palveluita annetaan sekä siitä, mikä viranomainen on vastuussa alusliikenteen palveluista. Tämä nk. VTS-viranomainen voisi alusliikennepalveluita tarjotessaan käyttää myös muiden viranomaisten tai satamien apua.

Hallitus antoi eduskunnalle 14. huhtikuuta esityksen alusliikennepalvelulaiksi. Lailla pyritään omalta osaltaan estämään meriliikenteen vaaratilanteita.

Lakiesitys sisältää säännöksiä alusliikennepalveluiden sisällöstä, VTS-viranomaisen pätevyydestä, toimivallasta ja velvollisuuksista. Uusi laki määrittäisi myös, miten ja missä tilanteissa alusten on ilmoittauduttava VTS-keskuksiin.

Meriliikenteen turvallisuuden parantamiseksi VTS-keskuksista voitaisiin tilapäisesti ohjata alusliikennettä esim. poikkeavissa sää- ja jääolosuhteissa tai vaaratilanteissa.

Alusliikennepalvelulaki koskisi kaikkia vähintään 24 metriä pitkiä aluksia. Lisäksi laki antaisi mahdollisuuden paikallisesti määrätä tietyissä olosuhteissa tätä pienemmät alukset ilmoittautumaan VTS-keskuksiin.

Alusliikennepalvelu ei jatkossakaan ole vaihtoehto luotsin käytölle eikä luotsin käyttö vapauta alusta osallistumasta alusliikennepalveluun.

Uusi laki ei muuttaisi nykyistä tilannetta kovinkaan paljon, sillä alusliikenteen seurannasta vastaava Merenkulkulaitos on jo keskittänyt kaiken meriliikenteen valvonnan kuuteen VTS-keskukseen.

Lisätietoja: hallitusneuvos Aila Salminen, puh. (09) 160 28491