null Hallitus esittää henkilöliikenteen kieltämistä paketti- ja kuorma-autoilla

Hallitus esittää henkilöliikenteen kieltämistä paketti- ja kuorma-autoilla

Uutinen 30.03.2010 15.44 fi sv

Taksiliikennelakia esitetään muutettavaksi niin, että paketti- tai kuorma-autolla harjoitettava ammattimainen henkilöiden kuljetus kiellettäisiin eräitä erikseen mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Esityksen tavoitteena on täsmentää voimassa oleva lain muutamia kohtia niin, että taksiasiakkaiden turvallisuus ja kuluttajansuoja paranisi ja että myös jatkossa taksipalvelut ovat laadukkaita ja luotettavia.

Hallitus painottaa, että kielto käyttää kuorma- tai pakettiautoa ammattimaisessa henkilöliikenteessä parantaisi matkustajien kuluttajansuojaa ja turvallisuutta. Matkustajat eivät enää voisi tietämättään käyttää palveluja, joissa esimerkiksi kuljettajan ammattitaidosta, rikostaustasta tai yrittäjän hyvämaineisuudesta ei olisi varmuutta.

Taksiliikenteen harjoittaminen vaatisi edelleenkin liikenneluvan ja kuljettajalla tulisi yhä olla taksinkuljettajan ajolupa. Taksina voitaisiin pitää vain henkilöautoa. Henkilöauto voi olla rekisteröity kuljettajan lisäksi korkeintaan 8 henkilölle.

Taksiliikennelaki tuli voimaan vuonna 2007. Nyt kyse olisi siten vain lain täsmentämisestä. Taustalla on se, että kuorma-autoilla on keväästä 2009 lähtien harjoitettu taksiliikennettä muistuttavaa liiketoimintaa. Nämä ajoneuvot ovat käyttäneet hyväkseen taksiasemia ja taksin tunnuksia, kuten taksivalaisimia muistuttavia laitteita, auton katolla. Toimintaa on markkinoitu kuluttajille harhaanjohtavasti normaalina taksiliikenteenä. Näille yrittäjille muutos merkitsisi sitä, että toiminta pitäisi rangaistuksen uhalla lopettaa.