null Hallitus esittää jäänmurtosopimuksen vahvistamista

Hallitus esittää jäänmurtosopimuksen vahvistamista

Tiedote 05.02.2015 13.59 fi

Hallitus esittää 5. helmikuuta, että tasavallan presidentti hyväksyy jäänmurtoavustusta koskevasta yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta Itämerellä Venäjän federaation hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen. Lisäksi hallitus esittää, että presidentti vahvistaa lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Suomen ja Venäjän välinen jäänmurtoyhteistyösopimus allekirjoitettiin vuoden 2014 syyskuussa Pietarissa.

Sopimuksella Suomi ja Venäjä sitoutuvat maiden välisen jäänmurtoavustusta koskevan yhteistyön edistämiseen Itämerellä. Sopimuksella annetaan Suomelle ja Venäjälle mahdollisuus pyytää ja saada nopeasti jäänmurtoavustusta sellaisessa tilanteessa, jossa sopimusmaan oma jäänmurtokapasiteetti ei riitä.

Sopimus mahdollistaa suomalaisten jäänmurtajien toimimisen Suomenlahden itäosissa Venäjän aluevesillä korvausta vastaan. Vastavuoroisesti venäläiset jäänmurtajat voivat avustaa Suomenlahden suomalaisiin satamiin liikennöiviä aluksia. Venäläisten jäänmurtajien käyttö perustuu aina tarveharkintaan. Aluevesillä toimiminen vaatii aina luvan viranomaisilta.

Joustavan jäänmurtokapasiteetin käytön myötä talvimerenkulku itäisellä Suomenlahdella kovina jäätalvina tehostuu ja talvimerenkulun turvallisuus paranee.

Sopimus avaa suomalaisille jäänmurtoalan yrityksille uusia markkinoita. Sopimuksen mukaan murtajat voidaan kuitenkin tarvittaessa määrätä nopeasti takaisin oman maansa jäänmurtotehtäviin.

Lisätietoja: liikenneneuvos Marjukka Vihavainen-Pitkänen, p. 0295 34 2685