Hallitus esittää LVM:n budjetiksi 2,9 miljardia euroa

Uutinen 15.09.2014 11.38 fi sv

Valtion talousarvioesitys (Kuva: Valtioneuvosto)

Hallitus esittää liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle 2 854 miljoonan euron määrärahoja vuodelle 2015. Liikennepolitiikan lohkolle esitetään yhteensä 1 886 miljoonaa euroa, josta liikenneverkon osuus on 1 629 miljoonaa euroa. Viestintäpolitiikan lohkolle esitetään 546 miljoonaa euroa.

Hallitus esittää myös vuoden 2015 budjettiesitykseen liittyen joitakin lakimuutoksia. Hallitus esittää väliaikaista lakia väylämaksujen alentamiseksi ja rataveron poistamiseksi, lästimaksusta annetun lain kumoamista, laajakaistatukilain muuttamista, valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain väliaikaista muuttamista sekä katsastustoiminnan valvontamaksusta annetun lain muuttamista.