Takaisin

Hallitus esittää postitoimiluvista luopumista

Hallitus esittää postitoimiluvista luopumista

Tiedote 03.03.2016 13.34 fi sv

Hallitus esittää, että valtioneuvoston myöntämistä postitoimiluvista luovuttaisiin. Jatkossa kirjelähetyksiä koskeva postitoiminta edellyttäisi ilmoitusta Viestintävirastolle.

Postimarkkinat avattiin kilpailulle postilailla vuonna 2011, ja nyt hallinnollisesti raskaasta toimilupajärjestelmästä luovuttaessa madalletaan alalle tulon kynnystä. Nykyisten toimilupaehtojen katsotaan estävän tai hidastavan postiyritysten alalle pääsyä ja toiminnan käynnistämistä. Käytännössä kukaan uusista toimijoista ei ole aloittanut postitoimintaa tarkkarajaisten ehtojen vuoksi.

Hallitus antoi esityksen postilain muuttamisesta eduskunnalle 3. maaliskuuta. Muutoksen voimaantuloajaksi esitetään 1. toukokuuta 2016. Postilain muutosesitys on osa hallituksen norminpurkuhanketta.

Esityksen mukaan postilaki sisältäisi nykyisissä toimiluvissa olevat velvollisuudet kirjeiden merkitsemisestä siten, että ne ovat erotettavissa muiden toimijoiden lähetyksistä sekä virheellisesti jaettujen lähetysten palauttamisesta.

Ilmoituksen tekeminen Viestintävirastolle koskisi vain niitä yrityksiä, jotka käynnistävät toimintansa lain voimaantulon jälkeen. Nykyisten toimiluvanhaltijoiden ei tarvitsisi tehdä ilmoitusta toiminnan aloittamisesta.

Voimassa oleva yleispalveluvelvollisuus ja siihen liittyvät velvollisuudet säilyisivät myös ennallaan, eikä Viestintäviraston tarvitsisi nimetä yleispalvelun tarjoajaa tai sille asetettavia velvollisuuksia.

Postilakia uudistetaan kahdessa vaiheessa, joista nyt annettu esitys on ensimmäinen. Toinen vaihe sisältäisi esimerkiksi postinumerotietokantojen avaamista ja osoiterekisteritietojen luovuttamista koskevat uudistukset. Lisäksi toisessa vaiheessa arvioitaisiin postijakeluverkkoon pääsyä ja yleispalvelun laajuutta.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Tomi Lindholm, p. 0295 34 2021

yksikön johtaja Laura Eiro, p. 0295 34 2668