Hallitus esittää satamalakien kumoamista

Uutinen 13.11.2014 15.09 fi

Hallitus esittää, että satamien sääntelyä koskevat yleiset lait kumotaan. Tällä hetkellä voimassa on laki yksityisistä yleisistä satamista sekä kunnallisesta satamajärjestyksestä ja liikennemaksuista annettu laki.

Hallitus antoi esityksen satamalakien kumoamisesta 13. marraskuuta. Lakien kumoaminen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian eduskunnan päätöksen jälkeen.

Hallitus katsoo, että erilliselle satamalainsäädännölle ei ole enää tarvetta. Perinteisesti suurin osa Suomen satamista on ollut kuntien omistamia ja ylläpitämiä. EU:n kilpailulainsäädännön vaatimusten mukaisesti kuntalakia muutettiin 2013 niin, että kunnalliset satamat on yhtiöitettävä tämän vuoden loppuun mennessä.

Jatkossa satamatoimintoihin sovelletaan asiakohtaisesti erityislainsäädännön määräyksiä esimerkiksi ympäristölupia myönnettäessä ja turvatoimia määritettäessä.

Lakien kumoaminen vapauttaa satamat toimimaan joustavammin markkinoiden ehdoilla. Varsinaiseen satamatoimintaan lakien kumoamisella ei ole vaikutusta.