Takaisin

Hallitus esittää toimenpiteitä merenkulun turvallisuuden lisäämiseksi

Hallitus esittää toimenpiteitä merenkulun turvallisuuden lisäämiseksi

Tiedote 22.04.2004 00.00 fi

EU:ssa halutaan parantaa merenkulun turvallisuutta terrorismin uhkaa vastaan. Euroopan unionissa on sovittu, että Kansainvälisessä merenkulkujärjestö IMO:ssa sovitut merenkulun turvatoimia lisäävät määräykset sisällytetään yhteisön asetukseen.

Valtioneuvosto antoi 22. huhtikuuta hallituksen esityksen, jolla EU:n asetuksen edellyttämistä seikoista säädettäisiin Suomessa.

EU:ssa on tavoitteena, että turvatasoa tiukennetaan koko EU:n alueella samalla tavalla. Näin halutaan välttää kansallisen lainsäädännön aiheuttamia tulkintaeroja.

Uudella lainsäädännöllä pyritään parantamaan kansainvälisessä liikenteessä toimivien alusten ja satamien turvallisuutta. Uuden lainsäädännön taustalla on Yhdysvalloissa syyskuun 11. päivänä 2001 tapahtuneet terrori-iskut ja pelko terroritekojen leviämisestä myös merenkulkuun.

Uudet säännökset sisältävät useita turvatoimia, jotka koskevat jäsenvaltioiden hallintoa, laivayhtiöitä, aluksia ja satamarakenteita. Turvatoimet sijoittuvat kolmelle turvatasolle, jotka ovat normaali, tiukennettu ja korkea.

Ehdotus aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia viranomaisille, satamille ja varustamoille. Merenkulkulaitos on arvioinut, että turvatason parantaminen vaatii 300 000 euron vuotuiset lisäpanostukset henkilöstö-ja koulutusmenoihin sekä laitehankintoihin ja PortNet-järjestelmän ylläpitokustannuksiin.

Lisäksi ensi vuonna Merenkulkulaitos on laskenut tarvitsevansa 250 000 euroa sähköisen alusilmoitusrekisterinsä eli PortNet-järjestelmän kehittämiseen.

Rajavartiolaitokselle, poliisille ja tullille uusi lainsäädäntö toisi yhteensä noin 260 000 euron vuosittaiset lisäkustannukset, jotka aiheutuvat lisääntyvistä koulutus- ja henkilöstötarpeista.

Varustamoille ja aluksille aiheutuvat kustannukset ovat noin 10 000 - 200 000 euroa alusta kohden. Tämän lisäksi varustamoille tulevat mm. vuosittaiset ylläpito- ja huoltokustannukset.

Keskikokoiselle satamalle turvallisuustason nostaminen tuo arviolta miljoonan euron investoinnit ja sen lisäksi noin 100 000 euron vuotuiset kustannukset.

Laissa esitetään, että satamien ja alusten turvallisuudesta vastuussa olevat viranomaiset olisivat Merenkulkulaitos, rajavartiolaitos, poliisi ja tulli. Päävastuullinen turvasäännösten toimeenpanosta ja valvonnasta on kuitenkin Merenkulkulaitos.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Aila Salminen, puh. (09) 160 28491
merenkulkuneuvos Raimo Kurki, puh. (09) 160 28490, 040 557 6911