null Hallitus haluaa turvata liikenteen jatkuvuuden Iso-Britannian sopimuksettomassa erossa

Hallitus haluaa turvata liikenteen jatkuvuuden Iso-Britannian sopimuksettomassa erossa

Tiedote 24.01.2019 13.35 fi sv en

Lentokone ilmassa ja lennonjohtotorni ilta-auringossa (Kuva: Shutterstock)

Hallitus pitää tärkeänä, että Euroopan unioni varautuu Iso-Britannian sopimuksettomasta erosta aiheutuviin vaikutuksiin lentoliikenteessä ja maanteiden tavaraliikenteessä.

Euroopan komissio antoi 19. joulukuuta 2018 asetusehdotukset lentoliikenteestä ja lentoturvallisuudesta sekä maanteiden tavaraliikenteestä 19.12.2018 osana pakettia, jolla varaudutaan Iso-Britannian sopimuksettomaan eroon Euroopan unionista. Asetukset olisivat voimassa tietyn siirtymäkauden sen varmistamiseksi, että lentoliikenne ja maanteiden tavaraliikenne voisi jatkua sopimuksettomassa tilanteessa eropäivän jälkeen.

Hallitus antoi eduskunnalle kirjelmät komission asetusehdotuksista 24. tammikuuta 2019.

Lentoliikenteessä huomioitava jäsenmaiden erilaiset tarpeet

Lentoliikenteen asetusehdotuksella turvattaisiin niin sanotut lentoliikenteen perusyhteydet, mikä tarkoittaa suoria lentoja Iso-Britannian ja kunkin jäsenmaan välillä sekä ylilentoja ja teknisiä välilaskuja Iso-Britannian ja EU:n alueilla. Edellytyksenä on, että Iso-Britannia antaa vastaavat oikeudet EU:n lentoliikenteen harjoittajille ja takaa tasapuoliset kilpailuedellytykset. EU:n varautumistoimenpiteistä huolimatta Iso-Britannian erolla EU:sta voi olla vaikutuksia lentoliikenteen sujuvuuteen etenkin Iso-Britannian kautta kulkevien jatkolentoyhteyksien osalta.

Hallitus katsoo, että perusyhteyksien turvaaminen on välttämätöntä sopimuksettomassa tilanteessa.

Hallitus voisi hyväksyä, että väliaikaisista järjestelyistä Iso-Britannian kanssa sovitaan EU-asetuksella, mutta katsoo, että tämä asetus ei saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin väliseen toimivaltajakoon jatkossa, kun sovitaan liikenneoikeuksista kolmansien maiden kanssa.  Etenkin Suomen kaltaiselle pienelle ja EU:n syrjäiselle jäsenvaltiolle on tärkeää, että se voi jatkossakin sopia joustavasti kahdenvälisesti saavutettavuuden kannalta välttämättömistä lentoliikenneyhteyksistä kolmansien maiden kanssa.

Lentoturvallisuutta koskevassa asetusehdotuksessa esitetään tiettyjen ilmailualan laitteita ja organisaatioita koskevien lupien ja hyväksyntöjen voimassaolon väliaikaista jatkamista Iso-Britannian vetäydyttyä EU:sta. Hallitus kannattaa ehdotuksen tavoitteita ja pitää perusteltuna lupien ja hyväksyntöjen voimassaolon jatkamista. Oleellista on, että toimenpiteillä pyritään vähentämään erosta aiheutuvia häiriöitä lentoliikennemarkkinoilla.

Maanteiden tavaraliikenteessä perusyhteydet turvattava

Maantieliikenteen tavaraliikennettä koskevassa asetusehdotuksessa komissio esittää, että Iso-Britannian ja EU:n välinen tavaraliikenne perustuisi väliaikaiseen järjestelyyn, jolla hoidettaisiin kahdenväliset kuljetukset vuoden 2019 loppuun nykyisin EU-säädöksin. Kabotaasia ei kuitenkaan sallittaisi. Asetusehdotus ei myöskään salli sen voimassaoloaikana kahdenvälisten sopimusten tekemistä Iso-Britannian ja jäsenvaltioiden kesken.

Hallitus katsoo, että perusyhteyksien turvaaminen ja häiriöiden minimoiminen ovat tarpeellisia siinä tilanteessa, että Iso-Britannian eroaa Euroopan unionista ilman sopimusta. Ehdotus takaisi määräajaksi kahdenväliset maantieliikenteen tavarakuljetukset unionin ja Iso-Britannian välillä, mitä hallitus pitää hyvänä. Samalla hallitus katsoo, ettei asetusehdotus saa vaikuttaa jäsenvaltioiden oikeuteen yleisesti tehdä kuljetustarpeiden vaatimia kahdenvälisiä tieliikennesopimuksia kolmansien maiden kanssa.

Kaikkien asetusehdotusten tarkemmassa muotoilussa hallitus pitää tärkeänä, että säädösvallan siirtoa koskevat säännökset ovat selkeitä ja komissiolle siirrettävä säädösvalta on asianmukaisesti rajattu, jotta jäsenvaltioille ja Euroopan parlamentille kuuluvaa lainsäädäntövaltaa ei tosiasiallisesti siirry komissiolle.

Lisätietoja:

johtava erityisasiantuntija Päivi Jämsä, p. 0295 34 2138 (lentoliikenne)
erityisasiantuntija Veli-Matti Syrjänen, p. 0295 34 2124 (tieliikenne)
hallitusneuvos Jorma Hörkkö, p. 0295 34 2503 (tieliikenne)