null Hallitus päätti vuoden 2015 talousarvioesityksestä

Hallitus päätti vuoden 2015 talousarvioesityksestä

Uutinen 28.08.2014 19.51 fi

Valtion talousarvioesitys (Kuva: Valtioneuvosto)

Hallitus on sopinut vuoden 2015 budjettiesityksestä. Esitys perustuu keskeisiltä osin ratkaisuihin, jotka tehtiin julkisen talouden suunnitelmassa viime keväänä ja hallitusohjelmassa kesäkuussa. Budjettiriihessä sovittiin myös lisäbudjettiesityksestä vuodelle 2014 ja päätettiin rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanon vahvistamisesta. Näin todetaan valtioneuvoston viestintäosaston tiedotteessa 28. elokuuta.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaa koskevat asiat

Osana valtion varallisuuden uudelleenkohdentamista tehdään kuitenkin merkittäviä kasvupanostuksia, joiden määrä vuosina 2014-2015 on yhteensä noin 460 miljoonaa euroa. Tästä 240 miljoonaa euroa kohdistuu vuoteen 2015. Keskeisimmät panostukset liittyvät uutta kasvua luoviin osaamis- ja innovaatioinvestointeihin sekä kilpailukykyä tukeviin ja nopeasti työllistäviin liikenne- ja rakentamishankkeisiin.

Hallitus käynnistää asunto- ja infrastruktuurirakentamista koskevan ohjelman. Valtion ja Helsingin seudun kuntien välillä on saavutettu sopimus siitä, että Helsingin seudun kuntien kaavoitustavoitetta nostetaan 25 prosenttia voimassa olevaan maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimukseen verrattuna. Vastavuoroisesti valtio tukee Pisararataa ja länsimetron jatketta Kivenlahteen saakka. Lisäksi valtio osallistuu Tampereen kaupunkiraitiotiehankkeen suunnittelukustannuksiin.

Vuoden 2014 toisessa lisätalousarvioesityksessä määrärahalisäyksiä suunnataan pääministeri Stubbin hallitusohjelman mukaisesti toimiin kasvun ja työllisyyden vahvistamiseksi. Erityisesti liikenne- ja väylähankkeisiin kohdennetaan lisämäärärahaa.

Liikenneverkon panostuksiin kohdennetaan vajaat 50 miljoonaa euroa. Tänä vuonna muun muassa aloitetaan neljä uutta liikennehanketta (listattu tiedotteen lopussa) ja kahden jo käynnissä olevan hankkeen valtuutta laajennetaan (valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie ja valtatie 8 Turku-Pori).

Vuoden 2015 talousarvioesityksen toimenpiteitä

- Useita uusia väyläinvestointeja käynnistetään. Vuonna 2015 aloitetaan Riihimäen kolmioraiteen rakentaminen, Helsinki-Riihimäki rataosan kapasiteetin lisääminen, valtatie 3 Tampere-Vaasa Laihian kohdalla, Oulu-Kajaani-Vartius valtatie 22:n kunnostushanke, Pännäinen-Pietarsaari-Alholma radan sähköistäminen ja Saimaan syväväylän siirto Savonlinnan kohdalla. Lisäksi Pohjanmaan radan valtuuksia korotetaan. Jatketaan vuodelle 2014 päätettyjä uusia hankkeita Rauman meriväylän syventäminen, maantie 148:n parantaminen Keravan tien kohdalla, valtatie 3:lle rakennettava Arolammin eritasoliittymä sekä kantatie 77 Viitasaari-Keitele -osuuden perusparannus.

- Perusväylänpitoon lisätään 30 miljoonaa euroa verrattuna kevään kehyspäätökseen.

- Haja-asutusalueiden/maaseudun tietoliikenneyhteyksiä parantavan Laajakaista kaikille -hankkeen loppuun saattamiseen varataan 5,5 miljoonaa euroa.