null Hallitus pitää hyvänä avoimuuden lisäämistä lentoliikenteen turvamaksuissa

Hallitus pitää hyvänä avoimuuden lisäämistä lentoliikenteen turvamaksuissa

Uutinen 23.06.2009 12.48 fi

Lentokone kiitoradalla

Euroopan unionin komissio antoi toukokuussa direktiiviehdotuksen perusperiaatteita, joita lentoasematoiminnan harjoittajien on noudatettava määritellessään lentoliikenteen turvamaksuja. Perusperiaatteita ovat syrjimättömyys, avoimuus ja kustannusvastaavuus. Komissio ehdottaa myös, että jokainen jäsenvaltio nimeää riippumattoman valvontaviranomaisen, jonka tehtävänä on valvoa, että säännöksiä noudatetaan.

Hallitus pitää hyvänä EU:n esitykseen sisältyviä perusperiaatteita, joilla parannettaisiin lentokenttien turvamaksujen määräytymisen avoimuutta.

Esityksen tavoitteena on, ettei turvamaksuilla syrjitä lentoasemia käyttäviä yhtiöitä ja lentomatkustajia. Lentoaseman pitäjä velvoitetaan tiedottamaan maksujen muutoksista ja niiden syistä viimeistään neljä kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Lisäksi lentoaseman pitäjän ja lentoasemaa käyttävien lentoliikenteen harjoittajien on neuvoteltava sovellettavasta turvamaksujärjestelmästä ja lentoaseman pitäjän on otettava näkemykset huomioon aina kun järjestelmää muutetaan ja kun turvamaksujen tasoa määritetään.