Takaisin

Harraste- ja kolariajoneuvojen prosenttisäädöksiin esitetään uudistuksia

Harraste- ja kolariajoneuvojen prosenttisäädöksiin esitetään uudistuksia

Tiedote 06.06.2006 10.40 fi

Kolarikorjaamisen ja harrasteajoneuvojen rakentamisen niin sanottuja prosenttisäädöksiä ehdotetaan muutettaviksi. Uutena asiana esitetään harrasteajoneuvoille erillistä rekisteriä, jossa tekniset vaatimukset ja verotus olisivat muita ajoneuvoja lievempiä.

Asiaa pohtineen ryhmän mukaan keskeisenä periaatteena olisi se, että ajoneuvo katsottaisiin alkuperäiseksi aina, kun osia korvataan kunnostustarpeen mukaan pitkällä aikavälillä toisilla samanlaisilla ja samanmalliseen ajoneuvoon tarkoitetuilla osilla.

Nykyinen lainsäädäntö edellyttää, että harraste- tai kolariajoneuvossa on oltava alkuperäisiä osia yli 50 prosenttia. Muussa tapauksessa ajoneuvo on rekisteröitävä rakennettuna ajoneuvona, jolloin sen on täytettävä uuden ajoneuvon tekniset vaatimukset ja siltä myös peritään uuden vero.

Lisäksi itsekantavan korin vaihto johtaa aina uudelleen verotukseen riippumatta vaihdettujen osien määrästä.

Osanvaihdot ja korikorjaus tulisi sallia jatkossa kunnostamis- ja korjaamistarkoituksessa aiempaa laajemmin. Esimerkiksi kolariautot ja moottoripyörät tulisi saada korjata vauriota edeltävään kuntoon aina ilman veroseuraamuksia tai alkuperäisyyden menettämistä.

Myös muutettuja ajoneuvoja tulisi jatkossa saada korjata samanlaisiksi vähemmillä seuraamuksilla.

Muutetussa ajoneuvossa osia on vaihdettu alle 50 prosenttia, mutta verotus ja tekniset vaatimukset ovat samat kuin alkuperäisellä ajoneuvolla. Nykyisin prosenttiraja saattaa rajatapauksessa ylittyä vaikkapa pelkän puskurinvaihdon seurauksena niin, että muutettua kohdellaan rakennettuna ajoneuvona.

Harrasteajoneuvoille ehdotetaan omaa rekisteriä, jonka valmistelu käynnistyisi vuonna 2008. Rekisterissä tekniset vaatimukset ja verotus olisivat muita ajoneuvoja lievemmät. Vuosittainen käyttöaika olisi kuitenkin rajattu samaan tapaan kuin museoajoneuvoilla.

Prosenttisäädöksiä koskevaan selvitystyöhön ovat osallistuneet liikenne- ja viestintäministeriön johdolla valtiovarainministeriö, Ajoneuvohallintokeskus, katsastajat, auto- ja moottoripyöräharrastejärjestöt sekä autojen maahantuojat.

Muutoksia ehdotetaan mm. autoverolakiin, ajoneuvolakiin sekä ajoneuvojen teknisiin määräyksiin. Ehdotusten pohjalta liikenne- ja viestintäministeriö aikoo ensi vaiheessa esittää muutoksia vaurioituneen ajoneuvon kunnostamista ja korjaamista koskevassa asetuksessa oleviin prosenttisäädöksiin.

Samalla luovuttaisiin kanta-ajoneuvon tarkastuksista. Tämän tavoitteena on kohdistaa vastuu yksiselitteisesti sille, joka esittää muutoksen katsastukseen.

Muutoksilla pyritään yksinkertaistamaan ja selkeyttämään nykyistä prosenttilaskentajärjestelmää, jonka yleisiä periaatteita tällä tavoin jatkokehitettyinä työryhmä piti kuitenkin parhaiten Suomeen soveltuvina.


Lisätietoja

liikenneneuvos Kari Saari, puh. (09) 160 28557 tai 050 558 7461
ylitarkastaja Maria Rautavirta, puh. (09) 160 28577 tai 040 749 6272