null Harri Pursiainen är inte tillgänglig för kanslichefstjänsten vid kommunikationsministeriet

Harri Pursiainen är inte tillgänglig för kanslichefstjänsten vid kommunikationsministeriet

Tiedote 17.02.2021 17.45 fi sv en

Kanslichef Harri Pursiainen (Foto: Tomi Parkkonen)

Kommunikationsministeriets kanslichef Harri Pursiainen ansöker inte om en förlängning av sin tjänsteperiod. Pursiainen lämnade in en ansökan när kanslichefstjänsten utlystes den 18 januari. Han drog tillbaka sin ansökan den 16 februari.

”Jag har tjänstgjort hos staten i nästan 42 år. Till sist kom jag till den slutsatsen att det nu är rätt tillfälle att avsluta mitt tjänsteuppdrag", säger Pursiainen.

Kommunikationsminister Timo Harakka tackar Pursiainen för hans arbetsvänskap och för hans karriär i fosterlandets tjänst.

”Harri Pursiainen har sedan 1990-talet lett Finland till världstoppen och till framgångar i miljardklassen när det gäller kommunikationsnäten. Som kanslichef är han en legend som alla uppskattar, inte minst jag som minister”, konstaterar minister Harakka.

"Att Harri Pursiainen dra sig tillbaka är en förlust för oss. Jag hoppas att han fortfarande kan ställa sin kompetens och erfarenhet till förfogande för vår verksamhet.”

Harri Pursiainen har arbetat som kanslichef vid kommunikationsministeriet sedan juni 2006.

Ytterligare information:

Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör, tfn 0400 816187