Takaisin

Hätätekstiviestien lähettämiseen säännöt

Hätätekstiviestien lähettämiseen säännöt

Tiedote 04.05.2005 13.12 fi

Viranomaisille halutaan mahdollisuus varoittaa tekstiviesteillä kansalaisia hätätilanteissa.

Liikenne- ja viestintäministeriö lähetti sähköisen viestinnän tietosuojalain muutosesityksen lausunnoille 4. toukokuuta.

Hätätiedotteen välittämisestä päättäisi pelastus-, poliisi- tai rajavartioviranomainen, Säteilyturvakeskus tai Ilmatieteen laitos. Ne myös korvaisivat operaattoreiden kulut.

Tarkoituksena on, että esimerkiksi vaarallisen myrkkylaskeuman uhatessa hätätiedote voitaisiin välittää vaaranalaiseksi joutuville television ja radion lisäksi myös tietylle alueelle kohdennetuilla tekstiviesteillä.

Esitysluonnoksen mukaan operaattoreiden on välitettävä hätätiedote viivytyksettä. Viestintävirasto määrää tarkasta ajasta ottaen huomioon, mikä on teknisesti ja toiminnallisesti mahdollista.

Lakimuutoksen on ajateltu tulevan voimaan jo ensi keväänä. Viestien lähettäminen nopeutuu kuitenkin vasta, kun operaattorit saavat käyttöön viestejä lähettävien viranomaisten kustantamat uudet ohjelmistot ja järjestelmät.

Kohdennettuja hätätiedotteita välitettiin tapaninpäivänä tapahtuneen hyökyaaltokatastrofin jälkeen. Kaikkiin Thaimaan, Intian ja Sri Lankan alueella olleisiin suomalaisiin liittymiin lähetettiin 29. joulukuuta kolme eri tekstiviestiä.

- Hyökyaaltokatastrofi osoitti hätäviestien välittämisen ilmeisen tarpeelliseksi suomalaisten hengen ja terveyden suojelemiseksi, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen. Katastrofin yhteydessä todettiin, että tekstiviestien lähettämisen lakiperustaa on selkeytettävä.
- Tärkeää on, että kaikki sähköisen viestinnän välineet otetaan käyttöön suomalaisista huolehtimiseksi myös pahoina päivinä, Luhtanen korostaa.

Toisin kuin julkisuudessa on esiintynyt, hätätiedotteen lähettäminen ei ole teknisten järjestelmien rajoitusten takia mahdollista minuuteissa tai edes puolessa tunnissa.

Lisätietoja:
ylijohtaja Harri Pursiainen, puh. (09) 160 28389, 0500 787 742
neuvotteleva virkamies Juhapekka Ristola, puh. (09) 160 28348, 0400 788 530