Takaisin

Helsingin ja Pietarin välisen suoran ratalinjauksen tarpeellisuus syyniin

Helsingin ja Pietarin välisen suoran ratalinjauksen tarpeellisuus syyniin

Tiedote 25.04.2007 13.16 fi

Helsingistä itään kulkevan ratalinjauksen tarpeellisuus selvitetään. Työssä arvioidaan tulevaisuuden liikennetarpeet ja maankäyttöennusteet vuoteen 2050 saakka.

Selvityksessä otetaan erityisesti huomioon kansainväliset yhteystarpeet Pietarin ja Baltian suuntaan. Liikenneministeri Anu Vehviläinen on antanut työn laatimisen Ratahallintokeskuksen tehtäväksi. Selvitys on tarpeen, koska 1980-luvulta peräisin oleva ratavaraus on liikenteellisiltä perusteiltaan osin vanhentunut mutta vaikuttaa maankäytön suunnitteluun ja kaavoittamiseen.

Työn lähtökohtana on selvittää ennen muuta Heli-radan (Helsinki-Loviisa-Kotka-Luumäki) mukainen ratakäytävä. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta suorempaan linjaukseen, joka kulkisi Kotkasta Vaalimaan kautta Viipuriin. Samassa yhteydessä tarkastellaan, olisiko Helsingin ja Pietarin välinen ratayhteys syytä johtaa kulkemaan Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta. Rataa selvitetään ensisijaisesti henkilöliikenteen kannalta.

Selvitystyön ohjausryhmään pyydetään maakuntaliitot, ympäristökeskukset ja kuntien edustajat. Muun muassa Helsingin kaupunki on kannattanut selvityksen tekemistä.
Lisätietoja:
ylijohtaja Harri Cavén, puh. (09) 160 28500 tai 0400 607 848
suunnittelupäällikkö Markku Pyy (Ratahallintokeskus), puh. 020 751 5124