Helsingin seudun kaavoitus, asuntotuotanto ja liikennesuunnittelu hyvin tavoitteessa

Uutinen 29.05.2017 11.30 fi sv

Kevyen liikenteen väylä (Kuva: LVM / Aaltonen)

Helsingin seutu saavutti hyvin kaavoituksen, asuntotuotannon ja liikennesuunnittelun tavoitteet vuonna 2016, osoittaa Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen (MAL-sopimus) ensimmäinen seurantaraportti.

- MAL-sopimukset ovat tärkeä väline sopia liikenteen osalta seudullisesta yhteistyöstä sekä tarvittavista toimenpiteistä. Tulevaisuudessa julkishallinnon toimijoiden rinnalla liikennesektorilla merkittäviä toimijoita voivat olla myös markkinaehtoisten palvelujen tuottajat, ministeri Berner sanoo.

Liikenteen infrastruktuurihankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Alueen kehittymisen kannalta keskeisen Raide-Jokerin toteutuksesta päätettiin kesäkuussa 2016. Klaukkalan ohikulkutietä puolestaan päästään rakentamaan todennäköisesti vuonna 2018. Pisara-radan ratasuunnitelma on valmistumassa ja toteuttamisen aikataulusta ja rahoituksesta tehdään arvio hankkeen ratasuunnitelman valmistuttua vuoden 2017 aikana.

Pienten kustannustehokkaiden hankkeiden (KUHA) toteuttamisohjelma puolestaan on hyväksytty Helsingin seudun liikennejärjestelmätoimikunnassa. Näillä hankkeilla edistetään muun muassa kävelyn, pyöräilyn, joukkoliikenteen sekä liityntäpysäköinnin edellytyksiä seudun eri osissa.

- Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen tärkeys on viime kuukausina noussut esiin sekä liikenteen tiukentuvien ilmastotavoitteiden että kansanterveyden parantamisen vuoksi. MAL-sopimuksilla on mahdollista viedä tätä tärkeää asiaa eteenpäin, toteaa ministeri Berner.

Liikenteen kestävien kulkutapojen palvelutaso on myös parantunut muun muassa Kehäradan Vantaan linjastouudistuksen ja metron vuorovälin tihentymisen myötä. Lisäksi on sovittu liityntäpysäköinnin periaatteista ja tavoitteista. Tavoitteena on toteuttaa seudullisesti merkittäville alueille noin 3 800 autopaikkaa ja 6 700 pyöräpaikkaa vuoteen 2025 mennessä.