null Helsingin seudun maankäyttö- ja liikenneasioille neuvottelukunta

Helsingin seudun maankäyttö- ja liikenneasioille neuvottelukunta

Uutinen 20.03.2013 12.14 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö sekä ympäristöministeriö ovat asettaneet Helsingin seudun maankäyttö- ja liikenneneuvottelukunnan. Neuvottelukunta korvaa aiemmin toimineen liikenne- ja viestintäministeriön ja Helsingin seudun liikenteen (ent. YTV) pääkaupunkiseudun liikenneneuvottelukunnan. Samalla toimialaa laajennetaan maankäytön toimialalle.

Neuvottelukunnan tavoitteena on lisätä vuoropuhelua ja yhteisymmärrystä maankäytön ja liikenteen alueella. Helsingin seudulla aloitettiin vuosituhannen vaihteessa aiesopimuskäytäntö, jolla valtio ja kunnat sovittivat liikennejärjestelmään liittyvät tahtotilansa yhteen. Kesällä 2012 solmittiin valtion ja Helsingin seudun MAL-aiesopimus. Se sisältää maankäytön, asumisen ja liikenteen keskeiset toimet tällä hallituskaudella. Helsingin seudun maankäyttö- ja liikenneneuvottelukunta edistää ja seuraa omalta osaltaan aiesopimuksen toteuttamista.

Neuvottelukunnassa edistetään Helsingin seudun kilpailukykyä Suomen kansantalouden veturina kaupunkisuunnittelun keinoin. Tavoitteena on myös edistää kestävää kehitystä.

Puheenjohtajina neuvottelukunnassa toimivat vuoroin kansliapäälliköt Hannele Pokka (YM) ja Harri Pursiainen (LVM). Jäseninä on ministeriöiden, Helsingin seudun kaupunkien, Helsingin seudun liikenteen, Liikenneviraston, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Uudenmaan liiton johtoa.

Neuvottelukunnan toimikausi kestää 30.4.2015 asti.