Henkilöliikennelainsäädäntö uuteen tarkasteluun

Tiedote 03.06.2014 15.55 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö ottaa henkilöliikennelainsäädännön uuteen tarkasteluun. Hanke liittyy hallituksen rakennepoliittisen ohjelman sisältämään julkisesti rahoitettavien henkilökuljetusten uudistamiseen. Tarkoitus on arvioida, millaisia muutoksia on tarpeen tehdä taksiliikenne- ja joukkoliikennelakeihin.

Asiasta järjestettiin keskustelutilaisuus alan toimijoille ja etujärjestöille liikenne- ja viestintäministeriössä 3. kesäkuuta.

Hankkeen tavoitteena on parantaa alan suorituskykyä, mahdollistaa uusia palvelukonsepteja ja tuoda kuluttajille lisää valinnanvaraa. Lisäksi tarkoituksena on parantaa yhteiskunnan kustantamien kuljetusten suunnittelua ja tehostaa palvelujen hankintaa, vähentää byrokratiaa ja turvata palvelujen laatu, saatavuus ja kohtuulliset hinnat.

- Alan lainsäädäntö on laaja kokonaisuus, jossa ei ole mustavalkoisia joko-tai-ratkaisuja. Henkilöliikenteen sääntelystä on maailmalla paljon erilaisia variaatioita. Haluamme yhdessä alan toimijoiden kanssa tarkastella sitä, millaisella variaatiolla Suomessa päästään rakennepoliittisen ohjelman tavoitteisiin, liikenne- ja kuntaministeri Henna Virkkunen totesi.

Nykyisen taksiliikennelain keskeisiä elementtejä ovat taksilupa, säännellyt lupamäärät, asetuksella säännellyt enimmäishinnat, velvoite palata asemapaikalle, ajovelvoite sekä laatuvaatimukset.

Joukkoliikennelaissa puolestaan on säädöksiä, jotka haittaavat markkinaehtoisen bussiliikenteen kilpailua taksiliikenteen kanssa.

Liikenne- ja viestintäministeriö haluaa tuoda tarkasteluun muun muassa taksilupakysymykset, hinnoittelun ja joukkoliikennelain rajoitusten purkamisen. Keskusteluun tuodaan myös esimerkiksi liikenteen ammattimaisuuden käsitteen selventäminen siten, että säännöllisetkin kimppakyydit olisivat sallittuja, kunhan korvaus säilyy kohtuullisena.

Lisätietoja

erityisavustaja Laura Rissanen, 0295 34 2325