null Henkilöliikenteen lakimuutoksista tehty lakiluonnos lausunnoille

Henkilöliikenteen lakimuutoksista tehty lakiluonnos lausunnoille

Uutinen 30.06.2014 12.20 fi

Liikennettä (Kuva: Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi.

Kysymyksessä on henkilöliikennelainsäädännön uudistuksen ensimmäinen vaihe, jossa käsitellään nopeasti valmisteltavissa olevia muutoksia, joilla voidaan helpottaa julkisesti rahoitettujen henkilökuljetusten kustannuspaineita.

Toisena vaiheena käynnistetään lainsäädännön mittavampi uudistus siitä lähtökohdasta, että ammattimainen henkilöliikenne perustuisi edelleen pääosin luvanvaraisuuteen, mutta tiukasta ja rajoittavasta sääntelystä luovuttaisiin.

Hanke liittyy hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan.

Julkisesti rahoitettuja henkilökuljetuksia ovat joukkoliikenteen lisäksi muun muassa kuntien vastuulla olevat koululaiskuljetukset ja vammaiskuljetukset sekä Kelan sairausvakuutuslain nojalla korvaamat kuljetukset.

Nyt lausuntokierrokselle lähetetty ensimmäisen vaiheen esitys valmistellaan siten, että se voidaan antaa eduskunnalle syksyllä 2014.