null Henkilövahinkoon johtaneet tieliikenneonnettomuudet vähenivät vuonna 2012

Henkilövahinkoon johtaneet tieliikenneonnettomuudet vähenivät vuonna 2012

Uutinen 05.07.2013 14.02 fi

Liikenneturvan ja tilastokeskuksen kesäkuussa valmistunut Tieliikenneonnettomuudet 2012 -tilasto kokosi yhteen poliisin tietoon tulleet tieliikenneonnettomuudet sekä niissä kuolleet ja loukkaantuneet vuodelta 2012.

Vuonna 2012 tapahtui yhteensä 5725 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Niissä menehtyi 255 ja loukkaantui 7 088 ihmistä. Menehtyneiden määrä väheni 13 prosentilla ja loukkaantuneiden määrä 11 prosentilla.

Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia oli 683 edellisvuotista vähemmän. Niissä loukkaantuneiden määrä väheni 843 henkilöllä. Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista runsas neljännes oli ulosajoja ja vajaa neljännes risteävien ajosuuntien onnettomuuksia.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna yli 64-vuotiaiden iäkkäiden liikennekuolemat vähenivät eniten. Lasten liikennekuolemien määrä pysyi lähes edellisvuoden tasolla. Nuorten tieliikennekuolemien määrä laski. Nuoria (15-24-vuotiaita) menehtyi 55, mikä on kymmenen vähemmän kuin vuonna 2011. Joka viides tieliikenteessä menehtynyt oli nuori.

Jalankulkijoita menehtyi 29 vuonna 2012, eli 12 vähemmän kuin vuonna 2011. Uhreista lähes puolet oli iäkkäitä. Pyöräilijöiden tieliikennekuolemia oli yhtä paljon (19) kuin edellisvuonna. Kolmannes uhreista oli iäkkäitä. Mopoilijoiden tieliikennekuolemien määrä (7) laski edellisvuodesta (10). Loukkaantuneiden määrä väheni kolmanneksella. Mopoilijoita loukkaantui 752 vuonna 2012, mikä on 359 edellisvuotista vähemmän. Kaikista tieliikenteessä loukkaantuneista joka kymmenes oli mopoilija.

Menehtyneiden moottoripyöräilijöiden määrä (21) laski. Kuolleita oli seitsemän vähemmän kuin vuonna 2011.

Tasoristeysonnettomuuksissa menehtyneiden määrä kasvoi. Kuolleita oli kuusi, kun vuonna 2011 heitä oli kaksi. Onnettomuuksien määrä kaksinkertaistui. Onnettomuuksia tapahtui 51, mikä on 26 enemmän kuin vuonna 2011. Onnettomuuksista neljä viidestä tapahtui turvalaitteettomissa tasoristeyksissä.

Vuonna 2012 rattijuopumustapauksissa menehtyi 43 ja loukkaantui 611 ihmistä. Kuolleita oli 31 ja loukkaantuneita 124 vähemmän kuin vuonna 2011. Kuolemaan ja loukkaantumiseen johtaneissa onnettomuuksissa osallisista rattijuopoista yli kolmannes (38 %) oli alle 25-vuotiaita.

Onnettomuuksissa, joissa joku osallinen oli lääkkeiden tai muiden huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena, kuoli 17 ja loukkaantui 92 ihmistä. Kuolleita oli kahdeksan ja loukkaantuneita yksi enemmän kuin vuonna 2011. Poliisin tietoon tuli 19 134 rattijuopumustapausta vuonna 2012, mikä on 2 325 vähemmän kuin vuonna 2011.

Uutisessa on käytetty lähteenä Liikenneturvan ja Tilastokeskuksen laatimaa Tieliikenneonnettomuudet 2012 -tilastoa.