null Hiilidioksidipäästöt pienemmiksi ICT:n avulla

Hiilidioksidipäästöt pienemmiksi ICT:n avulla

Uutinen 21.05.2010 09.39 fi

Tieto- ja viestintäteknologian (ICT) järkevällä käytöllä voitaisiin hiilidioksidipäästöjä vähentää Suomessa jopa yli 10 miljoonaa tonnia vuodessa. Suurimmat vähennykset saataisiin älykkään liikenteen ratkaisuilla, älykkäällä rakennusteknologialla, älykkäiden energiaverkkojen avulla sekä teollisuuden laitteiden älykkään ohjaamisen avulla.

Rakennuksissa lämmityksen, ilmanvaihdon ja jäähdytyksen energiankulutusta voidaan vähentää ohjaamalla niitä tehokkaammin ICT-sovelluksilla.

Älykkäissä energiaverkoissa pystytään ohjaamaan sähkönkulutusta hajauttamalla tuotantoa sekä vaikuttamalla sähkön kysyntään ja kulutukseen älykkäiden sähkömittarien avulla.

Liikenteessä ICT:llä voidaan vaikuttaa kulkutavan valintaan, kulkureittien valintaan ja ajotapaan.