null Hinaajien ja työntäjien miehistötukeen rajauksia

Hinaajien ja työntäjien miehistötukeen rajauksia

Uutinen 13.06.2013 13.58 fi

Hinaaja (Kuva: Rodeo)

Hinaajien ja työntäjien miehistötukia rajataan. Jatkossa hinaajat ja työntäjät saavat tukea vain meriliikennepäivien ajalta. Tällä hetkellä tukea maksetaan myös silloin, jos alus on ollut pääasiallisesti eli puolet toiminta-ajastaan tukeen oikeuttavassa meriliikenteessä ja tuen myöntämisen muut edellytykset täyttyvät.

Hallitus esitti lain vahvistamista 13. kesäkuuta. Laki tulee voimaan 1. heinäkuuta.

Lakimuutoksen myötä tukilaki saadaan vastaamaan Euroopan komission antamaa valtiontukipäätöstä sekä periaatteita, joita komissio edellyttää hinaajien ja työntäjien tuelta.

Hinaajia ja työntäjiä oli kauppa-alusluettelossa viime vuodenvaihteessa 15 kappaletta, joista yhdeksälle alukselle myönnettiin tukea vuonna 2012. Tuen kokonaismäärä oli tuolloin 1,48 miljoonaa euroa. Lakimuutoksesta johtuva hinaajille ja työntäjille maksettavan tuen vähennys on yhteensä noin 700 000 euroa vuodessa.

Lisäksi aikarahdattujen alusten tuen myöntämisen edellytyksiä tarkennetaan.

Tukijaksolta maksetuista vakuutusmaksuista annettavan selvityksen antaa jatkossa vakuutusyhtiön lisäksi Työttömyysvakuutusrahasto.


Lisätietoja
suunnittelija Tanja Müller, p. 0295 34 2279