Takaisin

Huonokuntoisten alusten satamaan pääsy kielletään

Huonokuntoisten alusten satamaan pääsy kielletään

Tiedote 23.06.2004 14.26 fi

Selvästi huonokuntoisten alusten pääsy satamiin kielletään ja alusten tarkastuksia tiukennetaan.

Hallitus esitti alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain vahvistamista keskiviikkona 23. kesäkuuta. Laki tulee voimaan 1. elokuuta.

Laissa määritellään, mitä tietoja aluksen päällikön on toimitettava satamaviranomaisille. Näihin viimeistään kolme päivää ennen satamaan saapumista toimitettaviin tietoihin kuuluvat mm. aluksen valmistumispäivä, lippuvaltio, kantavuus sekä säiliöalusten osalta rakenne ja lastin määrä ja laatu.

Jos aluksen päällikkö ei toimita pyydettyjä tietoja, on valvontaviranomaisen tehtävä alukselle laajennettu tarkastus.

Satamaan pääsy kielletään turvallisuusriskin vuoksi sellaisilta aluksilta, joiden lippuvaltio on kansainvälisellä mustalla listalla ja jotka on pysäytetty useita kertoja viimeksi kuluneiden 2-3 vuoden aikana.

Lain tarkoituksena on varmistaa, että merenkulun turvallisuutta ja meriympäristöä ei vaaranneta. Tietyt alukset ovat huonon kuntonsa, lippuvaltionsa ja taustansa vuoksi meriturvallisuusriski. Lakimuutoksella määritellään tarkemmin, missä tapauksissa huonokuntoisten alusten pääsy Suomen satamiin tulee kieltää.

Suomessa alusturvallisuudesta annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvoo Merenkulkulaitos. Lisäksi Merenkulkulaitoksen vastuulla on huolehtia siitä, että tiedonvaihto ongelma-aluksista toimii mm. komission, muiden EU-maiden viranomaisten ja aluksen lippuvaltion viranomaisten välillä.


Lisätietoja

hallitusneuvos Aila Salminen, puh. (09) 160 28491