null Huovinen puhui turvallisen pyöräilyn puolesta

Huovinen puhui turvallisen pyöräilyn puolesta

Tiedote 15.05.2006 12.44 fi

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen katsoo kuntien olevan avainasemassa turvallisten kevyen liikenteen väylien rakentamisessa. Valtionrahoitusta on jo lisätty. Väylät eivät kuitenkaan riitä, vaan turvallisuus on kiinni myös pyöräilijöistä itsestään, esimerkiksi pyöräilykypärän käytön tulisi olla nykyistä yleisempää.

Huovinen puhui valtakunnallisen pyöräilyviikon avauksessa 13. toukokuuta Jyväskylässä.

Eduskunta myönsi viime joulukuussa tieliikenteen perusmäärärahoihin 12 miljoonan euron lisäyksen, josta kuusi miljoonaa kohdennettiin käytettäväksi koulumatkojen kevyen liikenteen väylien perusparannuksiin maaseututaajamissa.

Myös määrärahojen toista osaa käytetään taajamaliikenteen risteys- ja muihin parannuksiin, jotka tukevat kevyen liikenteen turvallisuutta. Huovinen toivoo jatkossakin eduskunnan myötämielisyyttä kevyen liikenteen infrastruktuurihankkeiden edistämiseksi.

- On kuitenkin muistettava, että myös kunnat ovat avainasemassa kevyen liikenteen väylien rakentamisessa, Huovinen painotti.

Valtakunnallisen liikenneturvallisuussuunnitelman ja sen pohjalta tehdyn valtioneuvoston periaatepäätöksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on kevyen liikenteen loukkaantumisten ja kuolemien vähentäminen. Huovinen vetosi puheessaan sekä pyöräilijöihin että autoilijoihin.

- Autoilijoiden tulee aina huomioida pyöräilijät varsinkin näin keväällä, kun kevytliikenne vilkastuu. Pyöräilijät taas voivat vaikuttaa omaan turvallisuuteensa ennakoimalla liikennettä ja käyttämällä kypärää, Huovinen muistutti.

Tutkimusten mukaan neljäsosa kallovammaan kuolleista pyöräilijöistä olisi pelastunut pyöräilykypärän käytöllä. Pyöräilykypärä ei estä onnettomuuden syntyä, mutta lieventää seuraamuksia.

Vaikka kypärä onkin Huovisen mukaan halpa henkivakuutus, ei sen käyttö suojaa piittaamattomuudelta. - Liikenne vaatii aina tarkkuutta, olipa edessä sitten ratti, ruori tai tanko, Huovinen tiivisti.
Lisätietoja:
erityisavustaja Pekka Salmi, puh. (09) 160 28324 tai 050 565 8898