Takaisin

Huovinen pyytänyt tarkennusta komission kantaan rekkojen leveydestä

Huovinen pyytänyt tarkennusta komission kantaan rekkojen leveydestä

Tiedote 21.04.2006 15.46 fi

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen on pyytänyt liikennekomissaari Jacques Barrot'lta tarkennusta siihen, mikä on komission kanta yli 22-metristen moduulirekkojen enimmäisleveyteen. Huovinen viittaa Barrot'n ja komissaari Olli Rehnin väliseen keskusteluun.

Julkisuudessa esille on nostettu erityisesti turve- ja hakekuljetukset. Huovinen ilmaisee kirjelmässään huolensa muistakin kuljetuksista, joita Suomessa hoidetaan EU:n sallimaa leveämmillä rekoilla.

Vuonna 1996 voimaan tulleen direktiivin mukaan kiellettyjä ovat sellaiset kokonaispituudeltaan yli 22-metriset ajoneuvoyhdistelmät eli moduulit, jotka ovat leveämpiä kuin 2,55 metriä. Suomessa on saanut käyttää 2,60 metrin levyisiä moduuleja kymmenen vuoden siirtymäajan, joka päättyy kuluvan vuoden lopussa.

Enintään 22-metriset yhdistelmät saavat jatkossakin olla 2,60 metriä leveitä. Pitkille moduuliyhdistelmille direktiivissä on yksi poikkeus: kylmä- tai lämpökuljetuksiin tarkoitettujen eristettyjen korien leveys saa edelleenkin olla 2,60 metriä.


Lisätietoja

ylijohtaja Harri Cavén, puh. (09) 160 28500 tai 0400 607 848
apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, puh. (09) 160 28639 tai 050 515 1303