Takaisin

Huovinen: Väylärahoituksessa linjavalinnan paikka

Huovinen: Väylärahoituksessa linjavalinnan paikka

Tiedote 17.01.2007 15.40 fi

Keskeiset liikenneväylät tarvitsevat lähivuosina lisärahoitusta, arvioi liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen. Panostus on tarpeen Suomen kilpailukyvyn ja logistisen tehokkuuden turvaamiseksi.

- Asiantuntijat ovat arvioineet, että liikenneinvestointeihin tarvittaisiin vuosittain noin 500 miljoonaa euroa. Tähän mennessä summa on ollut noin 280 miljoonaa euroa, joten kyse olisi varsin huomattavasta lisäyksestä, sanoi Huovinen. Ministeri puhui kunta- ja maakuntavaikuttajien Valtatie 19 -seminaarissa Helsingissä 17. tammikuuta.

Seuraava hallitus on Huovisen mukaan liikennepolitiikassa paljon vartijana.

- Suuri haaste on, miten pystytään hoitamaan arjen matkat ja elinkeinoelämän tarvitsemat kuljetukset toimivasti, turvallisesti ja ympäristöriskit minimoiden. Lisäksi on päätettävä, paljonko rahaa voidaan osoittaa pieniin, paikallisesti tärkeisiin hankkeisiin ja parannustoimiin.

Nykyisen hallituksen saavutuksista Huovinen nosti esiin tieliikenteen turvallisuuden edistämisen ja liikennepolitiikan pitkäjänteisyyden parantamisen.

Tulevaisuuden liikennepolitiikan suunnittelua on helpottanut hallituskauden alussa tehty, hyvin toteutunut investointiohjelma. Huovinen kehui myös työryhmäehdotusta, jonka mukaan käyttöön tulisi ottaa 10-15 vuoden ajanjaksoille laadittavat liikennepoliittiset selonteot.

- Toivon, että tieliikenteessä kuolleiden määrän lasku vuonna 2006 näyttää suuntaa eikä ole vain hyvien sattumien summaa. Turvallisuuden parantamiseksi on tehty pitkään määrätietoista työtä ja sitä on jatkettava muun muassa lisäämällä pääteille keskikaiteita, Huovinen totesi.

Viimeaikaiset tasoristeysonnettomuudet huolestuttavat ministeriä. Niitä on hänen mielestään ehkäistävä konkreettisilla parannustoimilla ja autoilijoiden asenteisiin vaikuttamalla.
Lisätietoja:
erityisavustaja Pekka Salmi, puh. (09) 160 28324 tai 050 565 8898