Huviveneen kuljettajan pätevyysvaatimukset lievenevät

Tiedote 18.10.2007 13.28 fi

Huviveneiden kuljettamisen pätevyysvaatimuksia lievennetään. Ammattimerenkulun pätevyyttä vaaditaan enää siinä tapauksessa, että huvivene on yli 24 metrin pituinen. Moottoritehoa koskenut raja poistuu.

Hallitus antoi asetuksen 18. lokakuuta. Moottoriteholtaan yli 500 kilowatin veneen kuljettajalta on aiemmin edellytetty vähintään kotimaan liikenteen laivurinkirjaa ja konepäälliköltä vähintään koneenhoitajankirjaa. Asetuksen sanamuoto ei kuitenkaan ole ollut täysin yksiselitteinen.

Konetehorajan poistamista puoltaa se, että pitkää koulutusta ja merenkulkualan työkokemusta vaativan pätevyyden hankkiminen on huviveneilijälle työlästä. Yli 500 kilowatin koneet eivät ole huvialuksissa harvinaisia: Suomessa niitä on rekisteröity noin sata. Lisäksi pätevyysvaatimusten valvonta on käytännössä ollut vaikeaa.

Liikenne- ja viestintäministeriön valmistelema asetusmuutos tulee voimaan 1. marraskuuta. Veneily- ja purjehdusalan järjestöt kannattivat lausunnoissaan konetehorajasta luopumista.Lisätietoja:
hallitusneuvos Aila Salminen, puh. (09) 160 28491 tai 040 5720 166