Takaisin

Huvivenelaki lisää turvallisuutta

Huvivenelaki lisää turvallisuutta

Tiedote 15.09.2005 13.21 fi

Huviveneiden turvallisuutta ja ympäristöominaisuuksia kohennetaan uudella lailla. Lakiin on koottu huviveneille ja vesiskoottereille asetettavia teknisiä vaatimuksia. Myös veneiden moottorien pakokaasuja ja melupäästöjä rajoitetaan.

Laki tulee voimaan 1. lokakuuta. Se koskee huviveneiden ja vesiskootterien lisäksi keskeneräisiä huviveneitä, veneen moottoreita ja varusteita. Sen piiriin kuuluvat myös sellaiset veneet ja moottorit, joihin on tehty merkittäviä muutoksia. Samanaikaisesti lain kanssa tulee voimaan sitä tarkentava valtioneuvoston asetus, joka annettiin 15. syyskuuta. Tämä sisältää tarkempia määräyksiä lain alaan kuuluville tuotteille asetettavista vaatimuksista ja vaatimuksenmukaisuuden arvioinnista.

Asetuksella pannaan osaltaan täytäntöön EU:n huvivenedirektiivin muutokset. Huviveneiksi lasketaan 2,5 - 24 metrin pituiset veneet, jotka on tarkoitettu urheiluun tai muuhun vapaa-ajankäyttöön.

Lisätietoja:
veneilyn ylitarkastaja Tom Wilenius/Merenkulkulaitos, puh. 020 448 4346, 040 562 2792