Takaisin

Iäkkäiden määrä liikenteessä kasvaa – työryhmä pohtii keinoja parantaa turvallisuutta

Iäkkäiden määrä liikenteessä kasvaa – työryhmä pohtii keinoja parantaa turvallisuutta

Tiedote 21.03.2007 12.42 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän selvittämään keinoja iäkkäiden liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Selvityksellä pyritään varautumaan iäkkäiden määrän lisääntymiseen liikenteessä suurten ikäluokkien vanhetessa.

Tavoitteena on laatia kokonaisohjelma ja suositus toimenpiteistä liikenneturvallisuuden parantamiseksi niin, että iäkkäät voivat säilyttää liikkumismahdollisuutensa.

Työryhmä kartoittaa mm. iäkkäiden liikenneturvallisuustilanteen, kehitysnäkymät ja ongelmakohdat liikenteessä. Iäkkäiden erityistarpeet ja ominaisuudet huomioidaan niin kuljettajina, pyöräilijöinä kuin jalankulkijoinakin.

Iäkkäät ovat ikäryhmäänsä kokoon nähden usein mukana vakavissa liikenneonnettomuuksissa. He menehtyvät liikenteessä muita useammin jalankulkijoina ja pyöräilijöinä. Jatkossa iäkkäiden autoilijoiden määrä kasvaa voimakkaasti ja autolla ajetaan yhä vanhempana.

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä tieliikenteen turvallisuuden parantamisesta vuodelta 2006 edellytetään ikääntyvien liikenneturvallisuusongelmien kartoittamista.

Työryhmän puheenjohtajana on toimitusjohtaja Matti Järvinen Liikenneturvasta. Työryhmässä ovat mukana edustajat myös liikenne- ja viestintäministeriöstä, sisäasiainministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Tiehallinnosta, Suomen Kuntaliitosta, Liikennevakuutuskeskuksesta, Kansanterveyslaitoksesta ja Liikennelääketieteen yhdistyksestä. Selvityksen on määrä valmistua syyskuun 2008 loppuun mennessä.Lisätietoja:
yli-insinööri Juha Valtonen, liikenne- ja viestintäministeriö,
puh. (09) 160 28615 tai 040 865 3690

toimitusjohtaja Matti Järvinen, Liikenneturva,
puh. 0400 424 391