Takaisin

Ideakilpailu liikenteen sujuvuuden parantamisesta Kehä III:lla

Ideakilpailu liikenteen sujuvuuden parantamisesta Kehä III:lla

Tiedote 05.09.2005 12.07 fi

Uusia ideoita liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseen pääkaupunkiseudun valtaväylillä ja erityisesti Kehä III:lla ryhdytään hakemaan kilpailulla. Tavoitteena on saada ehdotuksia siitä, miten uusinta teknologiaa kuten telematiikkaa voitaisiin hyödyntää liikenteen ohjaamisessa.

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen julkisti ideakilpailun Kehä III:n avajaisissa 5. syyskuuta. Kilpailun järjestävät alueen kaupungit yhdessä Tiehallinnon kanssa. Ideakilpailu koskee kehäväyliä ja säteittäisiä yhteyksiä.

Ministeri Luhtasen mukaan tällä pyritään nykyisen liikenneverkon ja liikennepalvelujen käytön tehostamiseen. Pääkaupunkiseudun liikenneongelmia ei pystytä ratkaisemaan pelkästään lisäämällä tiekapasiteettia, Luhtanen muistuttaa.

Kilpailun erityskohteeksi on kaavailtu Kehä III:a. Esimerkiksi Lentoasemantien ja Hämeenlinnan väylän välisen osuuden tiedetään ruuhkautuvan edelleen. Vuosaaren sataman myötä raskas liikenne tulee kasvamaan Kehä III:lla. Myös Venäjän talouskasvu näkyy autonkuljetusrekkojen suurena määränä, koska Kehä III on osa E18-tietä.

Ideakilpailun tarkempi toteutusaikataulu selviää loppuvuodesta.