Takaisin

Ilmailuhallinto vastaamaan lentoturvallisuudesta ja viranomaistehtävistä

Ilmailuhallinto vastaamaan lentoturvallisuudesta ja viranomaistehtävistä

Tiedote 22.09.2005 14.13 fi

Suomeen perustetaan uusi viranomainen, Ilmailuhallinto. Se muodostetaan Ilmailulaitoksen nykyisistä viranomaisyksiköistä. Järjestely on tarkoitus toteuttaa ensi vuoden alussa.

Uusi virasto sijoitetaan Vantaalle. Alueellistamisen koordinointiryhmä on puoltanut ratkaisua.

Hallitus antoi 22. syyskuuta eduskunnalle esityksen, jonka mukaan Ilmailuhallinto ottaisi hoitaakseen lentoturvallisuusohjeiden- ja määräyksien antamisen sekä ilmailun viranomaistehtävät. Uuden viranomaisen perustamisen taustalla ovat uusi perustuslaki ja liikelaitoslaki.

Uuden viranomaisen perustamis- ja toimintakulut tulisi hallituksen esityksen mukaan osittain kattaa veronmuotoisella lentoliikenteen valvontamaksulla. Sitä perittäisiin lentoasemien pitäjiltä muun muassa lentoturvallisuuden lisäämiseksi ja ilmailun valvonnan tehostamiseksi. Osa Ilmailuhallinnon rahoituksesta tulisi sen keräämistä suoritemaksuista.

Ilmailulaitos jatkaa valtion liikelaitoksena. Se huolehtii edelleen Suomen lennonvarmistusjärjestelmästä ja valtion lentoasemista.

Ilmailulaki ajan tasalle

Uuden ilmailuviranomaisen perustaminen on osa ilmailun lainsäädännön kokonaisuudistusta. Hallitus antaa eduskunnalle myös esityksen uudeksi ilmailulaiksi.

Ilmailulaki säätelee ilmailua Suomessa, ja myös suomalaiset ilma-alukset ulkomailla kuuluvat sen piiriin. Lain uudistaminen ajanmukaiseksi on tarpeellista ilmailualalla tapahtuneen nopean teknisen kehityksen takia.

Lisäksi esitys sisältää lukuisia säännöksiä kansainvälisten direktiivien ja suositusten toimeenpanosta. Uutta ilmailulaissa on, että se panee täytäntöön EU:n ulkopuolisten maiden ilma-alusten turvallisuutta koskevat direktiivit.Lisätietoja:
kansliapäällikkö Juhani Korpela, puh. (09) 160 28322
apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, puh. (09) 160 28639 tai 050 515 1303
neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen, puh. (09) 160 28624 tai 040 769 0271