Ilmailulakiin säännöksiä lentomeluun liittyvistä toimintarajoituksista

Tiedote 30.12.2004 13.49 fi

Ilmailulakiin tulee säännöksiä siitä, missä tilanteissa ja miten lentoasemilla voidaan asettaa toimintarajoituksia erityisen meluisille koneille.

Tasavallan presidentti vahvisti lain 30. joulukuuta ja laki tulee voimaan ensi vuoden alusta. Lakimuutoksella pannaan täytäntöön EU-direktiivi.

Lakimuutos täsmentää, millä tavalla Ilmailulaitos voi asettaa meluisille suihkukoneille toimintarajoituksia. Rajoituksia asetettaessa Ilmailulaitoksen pitää ottaa huomioon myös muut meluhaittojen vähentämisen keinot.

Toimintarajoitukset eivät saa syrjiä mitään lentoyhtiötä, konevalmistajaa tai kansallisuutta. Lakiin on myös kirjattu yksityiskohtaiset säännökset siitä, millä tavoin rajoituksia voidaan kohdistaa kaikkein meluisimpiin suihkukoneisiin.

Suomessa lakia sovellettaisiin käytännössä ainoastaan Helsinki-Vantaan lentoasemalla, koska vain sen liikennemäärät ovat tarpeeksi suuret.

Lain käytännön vaikutusten arvioidaan jäävän melko vähäisiksi, koska Helsinki-Vantaan lentoasemalta liikennöivä suihkukonekalusto on pääosin niin uutta, että se täyttää kansainvälisesti sovitut meluluokkavaatimukset.


Lisätietoja:
apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, puh. (09) 160 28639