null Ilmailun onnettomuustutkinnan järjestämisestä yhteinen näkemys

Ilmailun onnettomuustutkinnan järjestämisestä yhteinen näkemys

Uutinen 11.03.2010 17.13 fi

EU:n liikenneministerit keskustelivat siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäisemistä ja tutkintaa koskevasta asetusehdotuksesta, jolla on tarkoitus päivittää onnettomuustutkintaa koskevat säännöt vastaamaan paremmin nykyhetken vaatimuksia.

Liikenneministerineuvosto kokoontui Brysselissä 11. maaliskuuta.

Asetuksella säädettäisiin ilmailuonnettomuuksien uhrien ja heidän perheidensä avustamisesta, mikä on uudistus nykysääntöihin verrattuna. Yksi asetuksen tavoite on, että uhrien perheet saisivat vastaisuudessa tiedon onnettomuuteen osallisista nykyistä nopeammin. Lentoyhtiöiden tulisi toimittaa matkustajaluettelot viranomaisille viimeistään kahden tunnin kuluttua onnettomuudesta.

Suomi pitää EU:n siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkintaa ja ehkäisyä koskevan lainsäädännön uudistamista tarpeellisena. Suomi pitää tärkeänä, että Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASAn osallistuminen onnettomuuksien tutkintaan on sopusoinnussa onnettomuustutkinnalle asetettujen riippumattomuusvaatimusten kanssa. Lisäksi tietojen luottamuksellisuuteen, yksityisyyden suojaan ja toisaalta julkisuusperiaatteeseen liittyvät asiat ovat olleet Suomelle olennaisia ehdotuksen käsittelyssä.

Neuvostossa saavutettiin myös yleisnäkemys kuljetettavia painelaitteita koskevasta direktiivistä. Lisäksi kuultiin puheenjohtajan tilannekatsaus ilmailun turvamaksuja koskevasta ehdotuksesta sekä komission tilannekatsaus EU:n ja Yhdysvaltojen välisistä lentoliikennesopimusneuvotteluista.