Takaisin

Ilmastonmuutoksen hillintä liikennepolitiikan suurhaaste

Ilmastonmuutoksen hillintä liikennepolitiikan suurhaaste

Tiedote 29.03.2007 12.01 fi

Ilmastonmuutoksen hillintä päästöjen vähentämisen avulla, arjen matkojen toimivuus ja Suomen kilpailukyvyn ylläpito ovat liikennepolitiikan tärkeimmät haasteet tulevaisuudessa. Liikennepolitiikan lähivuosien valintoja kartoittaa liikenne- ja viestintäministeriössä valmistunut virkamiesesitys Liikenne 2030.

Liikenteen aiheuttamia kasvihuonekaasujen päästöjä on vähennettävä nopeasti ja määrätietoisesti. Tehokkaita keinoja ovat etenkin liikenteen kysynnän vähentäminen, energiatehokkuuden parantaminen sekä siirtyminen uusiin, vähäpäästöisiin polttoaineisiin.

Eheään yhdyskuntarakenteeseen tähtäävä maankäytön suunnittelu on raportin mukaan keskeinen keino vähennettäessä kuljetusten ja liikkumisen tarvetta. Liikenteen kysyntää voidaan vähentää ja kulkumuotojen jakaumaa muuttaa ympäristöystävällisemmäksi etenkin taloudellisella ohjauksella. Kehitystä vievät kuitenkin tällä hetkellä vastakkaiseen suuntaan muun muassa työmatkavähennys ja käytön määrästä riippumaton autoedun verotus. Ne tukevat työvoimapoliittisia tavoitteita mutta toisaalta kannustavat pitkiin työmatkoihin.

Ongelmana kaupunkiseuduilla on, että kasvu painottuu kaupunkien reuna-alueille ja kehyskuntiin, kauas palveluista ja työpaikoista. Jos yhdyskuntarakenteen hajaantumista ei pysäytetä, henkilöautoilun kasvu jatkuu. Kaupunkien nykyiset käytännöt joukkoliikenteen suunnittelussa ja rahoituksessa eivät parhaalla mahdollisella tavalla tue joukkoliikenteen kehittämistä kilpailukykyiseksi henkilöautoilun vaihtoehdoksi.

Haja-asutusalueilla väestö harvenee ja ikääntyy. Kohtuulliset ja kohtuuhintaiset joukkoliikennepalvelut on kuitenkin turvattava. Kysynnän vähentyessä nykymallisen julkisen liikenteen järjestäminen on vaikeaa. Uusia toimintamalleja siis tarvitaan.
Myös vähäliikenteisten teiden ja ratojen ylläpito taloudellisesti kestävällä tavalla on haastavaa.

Liikennejärjestelmän tulee tukea myös Suomen kilpailukykyä. Erityistä huolta on kannettava keskusten välisistä yhteyksistä ja ulkomaanyhteyksistä. Myös toimivat liikennejärjestelmät suurissa kaupungeissa edistävät elinkeinoelämää.


Liikenne 2030 on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan yhteistyönä tehty virkamiesesitys. Työn tarkoituksena on kannustaa yhteiskunnallista keskustelua liikennepolitiikan suunnasta ja tulevaisuuden linjauksista.
Lisätietoja:
kansliapäällikkö Harri Pursiainen, puh. (09) 160 28389 tai 0500 787 742
liikenneneuvos Petri Jalasto, puh. (09) 160 28509 tai 040 552 9039
liikenneneuvos Eeva Linkama, puh. (09) 160 28476 tai 040 547 3565


Liikenne 2030, Suuret haasteet, uudet linjat. Liikenne- ja viestintäministeriön ohjelmia ja strategioita 1/2007. www.mintc.fi/ohjelmiajastrategioita.

Liikenne 2030. Taustat. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 18/2007. www.mintc.fi/julkaisujasarja.