Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoontuu keskustelemaan oikeudenmukaisesta siirtymästä kohti fossiilitonta liikennettä

Tiedote 27.10.2020 20.46 fi

Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. (Kuva: VNK)

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoontuu neljännen kerran keskiviikkona 28.10. Kokouksen aiheena ovat fossiilittoman liikenteen tiekartta ja oikeudenmukaisuuden huomioiminen tiekartan valmistelussa.

Liikennesektori on keskeisessä asemassa, kun Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Liikenteen päästöt muodostavat noin viidenneksen kaikista Suomen kasvihuonekaasupäästöistä ja noin 40 % päästökaupan ulkopuolisten sektoreiden eli ns. taakanjakosektorin päästöistä.

”Siirtyminen fossiilittomaan liikenteeseen vaatii laajoja muutoksia yhteiskunnassa. Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä on tärkeä foorumi keskustelulle siitä, miten siirtyminen fossiilittomaan liikenteeseen tehdään oikeudenmukaisesti”, sanoo pyöreän pöydän varapuheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Mikkonen toimii kokouksessa puheenjohtajana.

Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla laaditaan parhaillaan fossiilittoman liikenteen tiekarttaa. Tarkoituksena on etsiä keinot, joilla kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä ja liikenne muutetaan nollapäästöiseksi viimeistään vuoteen 2045 mennessä. Periaatepäätökset tieliikenteen (luonnos Fossiilittoman liikenteen tiekartaksi), lentoliikenteen sekä meri- ja sisävesiliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä lähtevät lausunnoille loppuvuodesta.

”Tiekartan valmistelussa oikeudenmukaisuus on huomioitu muun muassa arvioimalla eri toimien sosiaalisia ja alueellisia vaikutuksia. Lisäksi Aalto-yliopistolla on teetetty selvitys polttoaineen hiilen hinnoittelun vaikutuksista tulonjakoon”, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Tiekarttatyöstä ja hiilineutraaliustavoitteesta alustaa kokouksessa yksikön johtaja Päivi Antikainen liikenne- ja viestintäministeriöstä. Hiilen hinnoittelun vaikutuksista tulonjakoon alustavat taloustieteen professori Matti Liski Aalto-yliopistosta ja toiminnanjohtaja Oskari Nokso-Koivisto Aalto Economic Institutesta.

Valtioneuvosto asetti ilmastopolitiikan pyöreän pöydän 27.2.2020. Se kerää yhteen laajan joukon toimijoita yhteiskunnan eri sektoreilta. Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän tarkoituksena on luoda yhteistä ymmärrystä siitä, miten Suomi voi siirtyä hiilineutraaliin yhteiskuntaan oikeudenmukaisesti ja nykyistä nopeammalla aikataululla. Pyöreä pöytä tukee työllään ilmastopolitiikan kansallista valmistelua ja toimeenpanoa.

Lisätietoja:

Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja Riikka Yliluoma, p. 0295 250 091, riikka.yliluoma@ym.fi

Yksikön johtaja Päivi Antikainen, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 050 382 7101, paivi.antikainen@lvm.fi

Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän pääsihteeri, ympäristöneuvos Merja Turunen, p. 0295 250 387, merja.turunen@ym.fi