null Ilmatieteen laitokselle avoimempi sääpalvelupolitiikka

Ilmatieteen laitokselle avoimempi sääpalvelupolitiikka

Uutinen 08.09.2010 13.38 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä selvitti Ilmatieteen laitoksen säätietojen laajempaa käyttöä Suomessa. Työryhmän tehtävänä oli arvioida nykyistä laajemman ja maksuttoman sääpalvelun yhteiskunnallisia hyötyjä erityisesti maantieliikenteen ja meriturvallisuuden kannalta, sekä arvioida avoimemman tuotepolitiikan vaikutuksia sääpalvelumarkkinoihin.

Työryhmä tarkasteli työssään neljää vaihtoehtoa nykytilanteen jatkumisesta tiedon, tuotteiden ja palvelujen täysin maksuttomaan jakeluun. Selvityksen lopputuloksena työryhmä esitti suosituksen Suomen uudeksi säätuotepolitiikaksi.

Ryhmä esittää, että Ilmatieteen laitoksen säätuotteita ja -palveluja tarjottaisiin laitoksen verkkosivuilla nykyistä laajemmin ja, että ajallisesti ja paikallisesti nykyistä tarkemmat, maksuttomat paikallissääpalvelut tarjottaisiin koko maahan.

Muutos hallitusti usean vuoden aikana

Selvitystyö jatkuu säätuotteiden vapauttamisesta aiheutuvien tulonmenetysten arvioinnilla. Lisäksi Ilmatieteen laitoksen on arvioitava mahdolliset sopeuttavat toimet, jotta ehdotettu muutos voidaan toteuttaa hallitusti ja kustannustehokkaasti. Säätuotepolitiikan muutokset on tarkoitus toteuttaa vaiheittain tämän ja tulevien vuosien kuluessa.

Työryhmän puheenjohtajana toimi ylijohtaja Pekka Plathan liikenne- ja viestintäministeriöstä. Ryhmän jäseninä toimivat asiantuntijat ministeriöstä ja Ilmatieteen laitokselta. Ryhmä myös kuuli keskeisiä sääalan toimijoita.