null Ilmatieteen laitos isäntänä Euroopan komission kaukokartoitus- ja ilmastonmuutoskonferensille

Ilmatieteen laitos isäntänä Euroopan komission kaukokartoitus- ja ilmastonmuutoskonferensille

Uutinen 13.06.2011 13.30 fi

Euroopan komissio järjestää Ilmatieteen laitoksella GMES (Global Monitoring for Environment and Security) and Climate Change -konferenssin 16. - 17.6. Konferensissa keskustellaan muun muun muassa kaukokartoituksen tarjoamista uusista mahdollisuuksista ilmastonmuutoksen havainnoinnissa.

Konferenssin teemat käsittelevät kaukokartoitusta ja ilmastopolitiikkaa, kaukokartoitus- ja ilmastonmuutostutkimusta, kansainvälisiä hankkeita sekä GMES-palvelun mahdollisuuksia.

Konferenssin osallistujat edustavat mm. Euroopan komissiota, kansallisia ilmatieteen laitoksia, Euroopan avaruusjärjestöä ESAa, Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskusta ECMWF:ää, Maailman ilmatieteen järjestöä WMO:ta, Euroopan satelliittijärjestöä EUMETSATia, Euroopan ympäristövirastoa EEA:ta, EUMETNETiä sekä Euroopan unionin kaukokartoitussatelliittiohjelmaa (GMES) . Mukana on edustajia liikenne- ja viestintäministeriöstä, yliopistoista ja yrityksistä.