Ilmatilan hallinnan neuvottelukunta uudelle toimikaudelle

Tiedote 10.11.2016 14.40 fi

Valtioneuvosto asetti 10. marraskuuta ilmatilan hallinnan neuvottelukunnan uudelle toimikaudelle vuosiksi 2016-2019. Nyt asetetun neuvottelukunnan toimikausi päättyy 30.11.2019.

Neuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä kansallisesti ilmatilan hallintaan liittyviä asioita. Se osallistuu Euroopan unionissa ja ilmailun kansainvälisissä järjestöissä päätettävien ilmatilan hallintaan liittyvien asioiden valmisteluun. Lisäksi sen tehtävänä on käsitellä yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan liittyviä asioita.

Neuvottelukunta koostuu liikenne- ja viestintäministeriön, puolustusministeriön, Liikenteen turvallisuusviraston Trafin, Ilmatieteen laitoksen, Finavia Oyj:n, Pääesikunnan, Ilmavoimien esikunnan ja Sotilasilmailun viranomaisyksikön edustajista.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii yksikön johtaja Ari-Pekka Manninen ja varapuheenjohtajana liikenneneuvos Jari Gröhn liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Muut jäsenet ovat ylitarkastaja Eeva Ovaska liikenne- ja viestintäministeriöstä, yksikön johtaja Heikki Välivehmas ja vanhempi osastoesiupseeri Iiro Penttilä puolustusministeriöstä, ilmailujohtaja Pekka Henttu, johtava asiantuntija Kari Siekkinen ja erityisasiantuntija Kai Väisänen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista, johtaja Jussi Kaurola ja ryhmäpäällikkö Kari Österberg Ilmatieteen laitokselta, riskienhallintajohtaja Juha-Pekka Pystynen ja liiketoimintajohtaja Raine Luojus Finavia Oyj:stä, everstiluutnantti Tommi Keränen ja majuri Petri Landkammer Pääesikunnasta, ilmatilanhallintajohtaja, everstiluutnantti Henrik Elo ja ilmatilanhallintaryhmän johtaja, majuri Oskari Suurpalo Ilmavoimien esikunnasta sekä päällikkö, insinöörieversti Kimmo Nortaja ja lentotoimintapäällikkö, everstiluutnantti Markku Suomela Sotilasilmailun viranomaisyksiköstä.

Lisätietoja

toimintavarmuusyksikön johtaja Ari-Pekka Manninen, p. 0295 34 2626, etunimi.sukunimi@lvm.fi, Twitter @AP_Manninen