null Inga ändringar i utbudet av lokaltågtrafik

Inga ändringar i utbudet av lokaltågtrafik

Tiedote 05.02.2014 11.56 fi

Kommunikationsministeriet har beslutat att lokaltågtrafiken på huvudbanan och kustbanan förblir oförändrad. VR föreslog tidigare att Y-tågets rutt skulle ändras så att lokaltågtrafiken till Karis och Ingå upphör. Dessutom föreslog VR ändringar i lokaltågtrafiken på huvudbanan som skulle ha inneburit att tågen inte längre stannar på stationerna i Nuppulinna och Purola.

Ministeriet köper närtågtrafik av VR. Enligt avtalet om köptrafik kan VR inte ändra några turer, tidtabeller eller mellanstationer utan ministeriets tillstånd. Det nuvarande avtalet om köptrafik gäller till utgången av 2015.

Innan följande avtalsperiod inleds bedöms situationen inom lokaltågtrafiken som helhet. Före det har Karis, Ingå, Tusby och Träskända kommuner möjlighet att planera sin markanvändning, planläggning och trafik så att grunderna för en fortgång av lokaltågtrafiken i nuvarande omfattning existerar.

Ytterligare information:
Tero Jokilehto, enhetschef, tfn 040 535 0574