Takaisin

Iniön lauttamaksut pois vuodenvaihteessa

Iniön lauttamaksut pois vuodenvaihteessa

Tiedote 29.06.2006 14.04 fi

Iniön yhteysalusreitin lauttamaksut on tarkoitus poistaa kokonaan vuoden 2007 alussa. Siihen saakka matkustajilta peritään vuoden alusta käytettyjen taksojen mukaiset hinnat.

Muiden kuin vakituisten asukkaiden taksat Iniön yhteysalusreitin eräillä osilla kaksinkertaistuivat vuoden 2006 alussa. Näin kävi, koska Merenkulkulaitos otti reitillä käyttöön aluskohtaisen hinnoittelun matkakohtaisen hinnoittelun sijasta. Yhteysalusreitin käyttäjät ovat pitäneet uusia maksuja kohtuuttoman korkeina.

Ensi vuoden talousarvioesityksen mukaan Iniön yhteys siirtyy Merenkulkulaitokselta Tiehallinnon maksuttomien lauttojen hoidettavaksi. Liikenne- ja viestintäministeriö ei kuitenkaan pidä mahdollisena tehdä loppuvuotta varten erityisjärjestelyitä, jotka vaatisivat asetuksen muutosta.

Iniön yhteysalusreitillä sovellettu nykyinen maksukäytäntö on sama kuin muilla saariston runkoreiteillä. Liikenne- ja viestintäministeriö katsoo maksuihin tehdyn äkillisen korotuksen olevan reitin käyttäjien kannalta valitettava. Tilanne joka tapauksessa korjaantuu vuodenvaihteessa, kun yhteys määritetään osaksi Tiehallinnon hoitamaa yleistä, maksutonta tieverkkoa.
Lisätietoja:
rakennusneuvos Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260
hallitusneuvos Mikael Nyberg, puh. (09) 160 28474 tai 040 837 8794