null Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta

Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta

Uutinen 03.11.2010 13.39 fi

LVM, VM, TEM ja OPM ovat käynnistäneet yhteisen hankkeen, jossa pureudutaan erityisesti innovaatiotoiminnan nykyistä systemaattisempaan ja suunnitelmallisempaan hyödyntämiseen osana ministeriöiden sekä hallinnon- ja toimialojen johtamisjärjestelmää.

Julkisen talouden heikkeneminen, ikääntyminen ja sähköisten palvelujen kysynnän kasvu edellyttävät hallinnolta aikaisempaa nopeampaa reagointia, joustavuutta, luovuutta ja ratkaisukykyä. Julkisella sektorilla tarvitaan innovaatioihin perustuvaa, kestävästi suunnattua tuottavuuden parantamista.